Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Utbildningsprojekt ska tillvarata erfarenhet inom hälso- och sjukvård

Bild på vårdpersonal som har ett stetoskop runt halsen.

Bild på vårdpersonal som har ett stetoskop runt halsen. Foto: Mostphotos

Länsstyrelserna har fått i uppdrag av regeringen att fördela fyra miljoner kronor till projekt som anordnar utbildningar för nyanlända och asylsökande med erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård eller som har utländsk vårdutbildning. Syftet är att ta vara på den kompetens som finns inom området och vidare möta den efterfrågan på personal som finns inom hälso- och sjukvården.

Behovet av fler hälso- och sjukvårdspersonal väntas hålla i sig flera år framöver och pandemin har bidragit till att behovet har utökats. Personal i hälso- och sjukvården behöver säkerställas på både kort och lång sikt.

En åtgärd är att tillvarata kompetens hos nyanlända och asylsökande som har arbetserfarenhet inom hälso- och sjukvård eller utländsk vårdutbildning. För att det ska kunna ske på bästa sätt måste det finnas tillgång till exempelvis utbildning i svenska språket samt annan teoretisk och praktisk vårdutbildning.

Regeringen har även vid tidigare tillfällen gett Länsstyrelsen pengar att fördela till projekt som anordnar sådana utbildningar. I år är det fyra miljoner kronor som kan användas till projekt runtom i landet.

Sista ansökningsdag 24 juni

Länsstyrelsen Stockholm samordnar uppdraget och hanterar ansökningar. Sista dag för att lämna in ansökan är den 24 juni 2021.

– Hälso- och sjukvården samt omsorgen är sektorer som har ett stort antal bristyrken och är i behov av utbildad personal. Genom effektiva utbildningsinsatser kan ledtider till arbetsmarknaden kortas för personer med utbildning och erfarenhet. Att tillvarata kompetens och potential bland individer som kommer till Sverige är en del i att skapa en hållbar kompetensförsörjning och socialt hållbara samhällsstrukturer. Det ligger dessutom i linje med Agenda 2030, som innehåller globala mål för en hållbar utveckling, säger Rebecca Karlsson, ansvarig för utlysningen på Länsstyrelsen Stockholm.

Mer om uppdraget och instruktioner till ansökan finns på Länsstyrelsen Stockholms webbplats

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss