Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nytt naturreservat i Nyköpings kommun

Den fridlysta bombmurklan växer i det nya naturreservatet.

Den fridlysta bombmurklan växer i det nya naturreservatet.

Länsstyrelsen har fattat beslut om ett nytt naturreservat i Nyköpings kommun. Det är Sundsudde, en liten barrskog som ligger i Nyköpings kommun, nordväst om Stigtomta en bit söder om Halla kyrka.

Området är cirka 15 hektar stort. Här växer främst gran, men det finns även några mindre områden med tall- och barrblandskog. Träden är kring 100 år gamla, med inslag av enstaka träd som är uppåt 150 år.

I naturreservatet kan man under våren bland annat träffa på den spektakulära svampen bombmurkla som under vissa år kommer upp i stor mängd. Bombmurklan är rödlistad och fridlyst och får inte plockas. Den påträffas ofta i skogar som tidigare betats. Då det inte är så vanligt längre har den minskat i antal, och den minskar även på grund av avverkningar.

Här i Södermanland har bombmurklan sitt kärnområde i Sverige och hela Europa, så vi har ett extra stort ansvar för arten. Det finns även flera andra rödlistade arter i det nya naturreservatet, bland annat orkidén knärot.

Läs mer på naturreservatets sida

Kontakt:
Fredrik Enoksson, naturskyddshandläggare länsstyrelsen, Fredrik.enoksson@lansstyrelsen.se 

Kontakt

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss