Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Aktuell lägesbild för covid-19 i Södermanland, 3 juni

Länsstyrelsen i Södermanlands län

Här följer en sammanfattning av hur Södermanlands län påverkas och de utmaningar vi ser i länet.

Övergripande lägesbild

Smittspridningen i länet har för sjunde veckan i rad fortsatt att minska, vilket innebär att antalet inneliggande patienter också har minskat och därmed trycket på sjukvården.

De regionala rekommendationerna för länet upphörde den 1 juni. De nationella rekommendationerna fortsätter att gälla, vilket bland annat innebär: håll avstånd och undvik trängsel, stanna hemma när du är sjuk, umgås bara med dina närmaste och fortsätt att arbeta hemma om du kan.

Flera kommuner i länet rapporterar ett fortsatt ansträngt läge med hög personalfrånvaro. Kommunerna fortsätter med distansundervisning varvat med undervisning på plats för högstadiet och gymnasiet.

Vaccinationerna mot covid-19 löper på och till den 1 juni har totalt 179 104 vaccindoser getts i länet.

Mer information om vaccination mot covid-19 Länk till annan webbplats.

Tillsyn enligt covid-19-lagen

När det gäller länsstyrelsens tillsynsuppdrag kopplat till den tillfälliga covid-19-lagen, fortsätter tillsynen i samtliga kommuner med uppföljning av anmälningar och återbesök vid verksamheter som uppmanats till frivillig rättelse.

Efterlevnaden är generellt hög hos verksamheterna. De brister som har uppmärksammats är främst relaterade till brister i det egna ansvaret hos kunder och besökare. Det handlar om att inte följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter om allas ansvar för att förhindra smitta, till exempel genom att inte hålla avstånd till varandra.

Den 1 juni infördes nya begränsningar för antal deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Men begränsningarna för uthyrning av lokaler till privata sammankomster har inte ändrats, utan det är fortfarande otillåtet att hyra ut till privata fester med fler än 8 personer.

Mer information om de nya begränsningarna och den tillfälliga covid-19-lagen

Vård och omsorg

Smittspridningen i länet har för sjunde veckan i rad fortsatt att minska, vilket innebär att antalet inneliggande patienter också har minskat.

Uppdatering 2 juni: 31 patienter med konstaterad covid-19 vårdas inneliggande på sjukhus i Region Sörmland. Av dessa får nio patienter intensivvård. En patient vårdas i annat län. Inlagda patienter med bekräftad covid-19 de senaste 14 dagarna är 34 stycken.

Näringsliv och arbetsmarknad

Näringslivet i Södermanland har drabbats hårt av pandemin och många företag i länet har gått i konkurs under pandemiåret. Antalet korttidspermitterade uppgår till 16 193 personer, vilket motsvarar 24,5 procent av totalt antal anställda i näringslivet (ekonomifakta.se).

Antalet arbetslösa och i program med aktivitetsstöd i länet är 15 573 personer, vilket är en ökning med 1 110 personer jämfört med för ett år sen.

Efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd

Länsstyrelserna har fått i uppdrag av regeringen att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd efterlevs. Syftet är att regeringen ska kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet.

Veckans rapport för Södermanland

De rapporter som kommit till länsstyrelsen den senaste veckan visar överlag på en godtagbar efterlevnad.

En del verksamhetsutövare har noterat att alla kunder inte följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det är vanligt med kommentarer om att rekommendationen om att handla ensam inte följs. Många verksamheter ser också utmaningar i att få vaccinerade grupper att hålla avstånd och ser risker med att det kan bli allmän trängsel med även ovaccinerade på grund av vaccinerades beteende. Studenttider närmar sig och ungdomar samlas oftare i större grupper.

Inom länets kollektivtrafik är den samlade bedömningen att efterlevnaden är medelgod. Det finns dock varningssignaler om något sämre efterlevnad på sina håll. Munskyddsanvändningen i kollektivtrafiken ligger nu på cirka 20 procent, vilket är cirka 5 procent lägre än vid förra mätningen. Munskydd delas ut till resenärer med giltigt färdbevis på några platser i länet.

Budskap till länets invånare

Läget är fortsatt allvarligt och det är viktigt att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridningen. Folkhälsomyndighetens huvudbudskap är: håll avstånd, umgås i en mindre krets och vaccinera dig.

Läs mer om rekommendationerna på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19.

Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Vi måste alla ta vårt ansvar för att stoppa smittspridningen.

Besök krisinformation.se Länk till annan webbplats. för aktuell information om läget nationellt.

Tillsammans måste vi fortsätta att hålla i och hålla ut.

Kontakt

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss