Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nya begränsningar för antal deltagare från 1 juni

Nu införs lättnader för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar vilket innebär nya regler för deltagarantal. Men begränsningarna för uthyrning av lokaler till privata sammankomster ändras inte, utan det är fortfarande otillåtet att hyra ut till fler än 8 personer.


Folkhälsomyndigheten avråder fortfarande från fester, middagar och andra privata sociala träffar med personer utanför ens mindre krets.

Antalet deltagare som samtidigt besöker en allmän sammankomst eller offentlig tillställning få högst uppgå till:

  • 8 deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas inomhus. En allmän sammankomst som hålls för religionsutövning med anledning av dödsfall får alltid ha max 20 deltagare.
  • 50 deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas inomhus och deltagarna anvisas en sittplats. Sällskap ska kunna hålla avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap. Varje sällskap får högst uppgå till fyra personer.
  • 100 deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas utomhus. 1 person per 5 kvadratmeter tillgänglig yta.
  • 500 deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas utomhus och deltagarna anvisas en sittplats. Sällskap ska kunna hålla avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap. Varje sällskap får högst uppgå till fyra personer.
  • 150 idrottsutövare får samtidigt befinna sig i start-, tävlings- och målområdet vid idrottstävlingar utomhus i form av motionslopp eller liknande.

Mer information om vad de nya reglerna innebär enligt den tillfälliga covid-19-lagen.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en enklare tabell som visar vilka deltagarbegränsningar som gäller för olika typer av lokaler och sammankomster. Länk till annan webbplats.

Fortsatt tillsynsansvar för länsstyrelsen

Beslutet innebär också att rätten att meddela föreskrifter kopplat till begränsningsförordningen flyttas över från länsstyrelserna till Folkhälsomyndigheten. Det är dock fortfarande länsstyrelserna som ansvarar för tillsynen av reglerna i begränsningsförordningen och den tillfälliga covid-19-lagen.

Kontakt