Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Extra tillsyn i sommar av största insjöfisken

Malen är vår största insjöfisk. Den är också en av våra mest sällsynta och hotade arter och fiske efter mal är förbjudet enligt fiskelagen.

Landets länsstyrelser arbetar med övervakning av malen och kommer under sommaren att genomföra informationssatsningar och tillsynsbesök i de områden där arten finns. Sjön Båven i Södermanland är en av få sjöar där malen fortfarande finns.

Malen är idag klassad som en hotad art enligt den svenska rödlistan och den är dessutom skyddad enligt fiskelagen. Det innebär att det är förbjudet att fiska efter mal. Det är även förbjudet att flytta malar till nya sjöar och vattendrag.

- Den som råkar fånga en mal ska hantera den varsamt, helst utan att lyfta upp den från vattnet och den får inte tas upp på land för dokumentation, säger Thomas Stenström, länsfiskerikonsulent på Länsstyrelsen i Södermanlands län.

- Notera datum och plats och uppskatta längden. Rapportera gärna till Länsstyrelsen eller i rapporteringssystemet Artportalen. Uppgifter från allmänheten om malobservationer är värdefulla för att öka kunskapen om artens malens utbredning, säger Helena Herngren, samordnare för arbetet med hotade arter.

Tillsynsbesök i sommar

Länsstyrelserna arbetar med åtgärder och övervakning av arten utifrån ett åtgärdsprogram för bevarande av malen, fastställt av Havs- och vattenmyndigheten. Detta arbete genomförs tillsammans med olika organisationer, bland annat Sportfiskarna, Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund.

Som en del av detta arbete kommer länsstyrelserna under sommaren att genomföra informationssatsningar och tillsynsbesök i de områden där mal finns. Första besöket är inplanerat till den 1 juni.

Fakta om malen

Malen är en häftig och fascinerande fisk. Den lever i lugnflytande åar och sjöar där det finns mycket vattenväxter och buskar längs stränderna. Malen är nästan blind men känner sig fram med långa känselspröt. Inför leken förbereder hanen ett bo bland rötter och vattenväxter. Där stannar han sedan och vaktar äggen tills de kläckts. För att ynglen ska överleva och växa behöver vattnet vara varmt, helst över 22 grader. Det betyder att malens yngel inte överlever alla år i vårt svenska klimat.

Fram till mitten av 1800-talet var malen spridd i fler sjöar och åar i södra Sverige. Sedan dess har sjösänkningar och dammbyggen lett till att många av malens livsmiljöer förstörts och begränsats. Idag finns malen endast kvar i några sjösystem i södra Sverige. Sjön Båven i Södermanland är ett av dessa. Emån, Möckeln och Helge å i Småland och Skåne är de andra sjösystemen där malen finns kvar.

Mer information om malen

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss