Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny rapport om att många hotade fjärilar minskar i antal

Fetörtsblåvinge och svartfläckig blåvinge

Många hotade fjärilsarter minskar i antal. Det visar en rapport från Naturvårdsverket.

Naturvårdsverket publicerade idag en rapport om tillståndet för de av våra dagfjärilar som omfattas av speciella åtgärdsprogram. Rapporten bygger på information från hela landet och har tagits fram i samråd med länsstyrelserna. 

Tyvärr ser vi en minskande trend för många av de hotade arterna, och att den torra sommaren 2018 slagit hårt mot flera arter som det redan gick väldigt dåligt för. Två av fjärilsarterna verkar rentav ha dött ut i landet – dessa två har inte funnits på länge här i Sörmland.

På länsstyrelsen arbetar vi bland annat med åtgärdsprogrammen för de hotade fjärilsarterna fetörtsblåvinge och svartfläckig blåvinge. Den senare kan ha försvunnit från länet under de senaste åren.

Svartfläckig blåvinge är vår största blåvingeart, knuten till öppna, torra marker där den är beroende av både en värdväxt och en värdmyra för sin utveckling. Fetörtsblåvingen trivs på branta solbelysta klippväggar med kärleksört.

Försämring och förlust av livsmiljöer slår överlag hårt mot våra fjärilar, och vi riskerar fler utdöda arter framöver om inte trenderna kan vändas. Det är inte omöjligt, och hopp finns. Men för att det ska ske och arterna kunna finnas kvar på längre sikt krävs ett långsiktigt arbete och samverkan mellan olika aktörer.

Mer information:

Naturvårdsverkets rapport Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss