Höga flöden i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Aktuell lägesbild för covid-19 i Södermanland, 5 maj

Länsstyrelsen i Södermanlands län

Här följer en sammanfattning av hur Södermanlands län påverkas och de utmaningar vi ser i länet.

Övergripande lägesbild

Smittspridningen i länet har de senaste veckorna fortsatt att långsamt minska, men den ligger på en fortsatt hög nivå. Under vecka 16 registrerades 1 043 nya fall, och under vecka 17 registrerades 1 004 nya fall. Läget i sjukvården i länet är mycket ansträngt med många inneliggande patienter.

Flera kommuner i länet rapporterar ett ansträngt läge med hög personalfrånvaro. Kommunerna fortsätter med hybridundervisning för högstadiet och gymnasiet.

De lokala rekommendationerna för länet, som infördes i februari, förlängs till den 16 maj för att minska smittspridningen.

Vaccinationerna i länet löper på och den 11 maj öppnar Region Sörmland bokningen för första åldersgruppen i fas fyra, 50-59 år, att boka tid för vaccination.

Mer information om vaccination mot covid-19 Länk till annan webbplats.

När det gäller länsstyrelsens tillsynsuppdrag kopplat till den tillfälliga covid-19-lagen, fortsätter tillsynen i samtliga kommuner. Den senaste veckan har tillsynsbesök genomförts på gym, sportanläggningar, och handelsplatser.

Efterlevnaden är generellt hög hos verksamheterna. De brister som har uppmärksammats är främst relaterade till brister i det egna ansvaret hos kunder och besökare. Det handlar om att inte följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter om allas ansvar för att förhindra smitta, till exempel genom att inte hålla avstånd till varandra.

Mer information om den tillfälliga covid-19-lagen och länsstyrelsens tillsynsuppdrag

Vård och omsorg

Smittspridningen i länet har de senaste veckorna fortsatt att långsamt minska, men den ligger på en fortsatt hög nivå. Under vecka 16 registrerades 1 043 nya fall, och under vecka 17 registrerades 1 004 nya fall.

Uppdatering 5 maj: 65 patienter med konstaterad covid-19 vårdas inneliggande på sjukhus i Region Sörmland. Av dessa får 17 patienter intensivvård. Fem patienter vårdas i annat län. Inlagda patienter med bekräftad covid-19 de senaste 14 dagarna är 88 stycken.

Näringsliv och arbetsmarknad

Näringslivet i Södermanland har drabbats hårt av pandemin och många företag i länet har gått i konkurs under pandemiåret. Antalet korttidspermitterade uppgår till 16 193 personer, vilket motsvarar 24,5 procent av totalt antal anställda i näringslivet (ekonomifakta.se).

Antalet arbetslösa och i program med aktivitetsstöd i länet är 15 573 personer, vilket är en ökning med 1 110 personer jämfört med för ett år sen.

Efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd

Länsstyrelserna har fått i uppdrag av regeringen att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd efterlevs. Syftet är att regeringen ska kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet.

Veckans rapport för Södermanland

De rapporter som kommit till länsstyrelsen den senaste veckan visar överlag på en godtagbar efterlevnad.

Det förekommer dock en del trängsel i butiker vid vissa tidpunkter, och det börjar komma noteringar om brister kring uteserveringar. En del verksamhetsutövare har noterat att alla kunder inte följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, till exempel genom att inte hålla avstånd till varandra. Det är också vanligt med kommentarer om att rekommendationen om att handla ensam inte följs. Kunder handlar i grupper som vanligt.

Inom länets kollektivtrafik är den samlade bedömningen att efterlevnaden är medelgod. Det finns dock varningssignaler om något sämre efterlevnad på sina håll. Munskyddsanvändandet i kollektivtrafiken ligger på cirka 25 procent av resenärerna. Munskydd delas ut till resenärer med giltigt färdbevis på några platser i länet.

Budskap till länets invånare

Läget är allvarligt och det är viktigt att följa de skärpta regionala rekommendationerna Länk till annan webbplats. för Sörmland, samt i övrigt följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Länk till annan webbplats.

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19.

Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Vi måste alla ta vårt ansvar för att stoppa smittspridningen.

Besök krisinformation.se Länk till annan webbplats. för aktuell information om läget nationellt.

Tillsammans måste vi fortsätta att hålla i och hålla ut.

Kontakt

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss