Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Pandemilagen begränsar firandet av valborg och första maj

Det blir ännu ett år utan traditionsenligt firande av valborg och första maj. Publika valborgsmässofiranden och första maj-tåg går i regel under begreppen allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar och tillåter därför inte fler än åtta deltagare, i enlighet med covid-19-lagen (även kallad pandemilagen).

– Regeln om max åtta deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar gör att de traditionella valborgsmässofirandena är inställda i år. Samma regler gäller första maj-firanden, en demonstration får bara genomföras om deltagarantalet begränsas till åtta. Det gäller oavsett om sammankomsten eller tillställningen kräver tillstånd från polisen eller inte, säger Tomas Gustafsson, samordnare pandemitillsyn, Länsstyrelsen i Södermanlands län.

Länsstyrelsen, som har tillsyn över att covid-19-lagen följs, kan förelägga en arrangör att se till att inte fler än åtta personer deltar under ett valborgsmässofirande eller en första maj-demonstration. Ett vite kan kopplas till föreläggandet, vilket innebär att den som genomför ett arrangemang i strid mot gällande regler kan behöva betala böter till staten.

Även privata sammankomster som anordnas i lokaler som hyrs ut för fester och liknande regleras av covid-19-lagen, vilket innebär att högst åtta personer får delta.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd gäller

Oavsett om det är en sammankomst eller tillställning som regleras av covid-19-lagen eller om det är en fest av privat karaktär som inte omfattas av covid-19-lagens regelverk gäller Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd, vilket bland annat innebär att vi ska umgås i en mindre krets och hålla avstånd.

– Det är viktigt att påminna om att rekommendationer och restriktioner fortfarande gäller och måste följas för att vi tillsammans ska kunna minska smittspridningen. Att begränsa våra umgängen och hålla avstånd gäller oss alla även under valborg och första maj, säger Tomas Gustafsson.

Om begränsningar för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen

Om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar på Polisens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information:
Tomas Gustafsson, samordnare tillsynsuppdraget enligt covid-19-lagen, Länsstyrelsen i Södermanlands län, 010-223 44 36, tomas.gustafsson@lansstyrelsen.se

Kontakt

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss