Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Aktuell lägesbild för covid-19 i Södermanland, 21 april

Länsstyrelsen i Södermanlands län

Här följer en sammanfattning av hur Södermanlands län påverkas och de utmaningar vi ser i länet.

Övergripande lägesbild

För första gången på många veckor minskar smittspridningen i länet men den ligger på en fortsatt hög nivå. Under vecka 14 registrerades 1 495 nya fall, och under vecka 15 registrerades 1 274 nya fall. Läget i sjukvården i länet är mycket ansträngt med många inneliggande patienter.

Flera kommuner i länet rapporterar ett ansträngt läge med hög personalfrånvaro. Kommunerna fortsätter med hybridundervisning för högstadiet och gymnasiet.

Vaccinationerna i länet löper på och den 22 april öppnar bokningen för personer som är mellan 60 och 64 år.

Mer information om vaccination mot covid-19 Länk till annan webbplats.

Flera kommuner i länet rapporterar ett ansträngt läge med hög personalfrånvaro. Kommunerna fortsätter med hybridundervisning för högstadiet och gymnasiet.

När det gäller länsstyrelsens tillsynsuppdrag kopplat till den tillfälliga covid-19-lagen, fortsätter tillsynen i samtliga kommuner. Den senaste veckan har tillsynsbesök genomförts på gym, sportanläggningar, handelsplatser och museer.

Efterlevnaden är generellt hög hos verksamheterna. De brister som har uppmärksammats är främst relaterade till brister i det egna ansvaret hos kunder och besökare. Det handlar om att inte följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter om allas ansvar för att förhindra smitta, till exempel genom att inte hålla avstånd till varandra.

Mer information om den tillfälliga covid-19-lagen och länsstyrelsens tillsynsuppdrag

Vård och omsorg

Den senaste veckan har smittspridningen i länet minskat, men den ligger på en fortsatt hög nivå. Under vecka 14 registrerades 1 495 nya fall, och under vecka 15 registrerades 1 274 nya fall.

Uppdatering 20 april: 78 patienter med konstaterad covid-19 vårdas inneliggande på sjukhus i Region Sörmland. Av dessa får 16 patienter intensivvård. Två patienter vårdas i annat län. Inlagda patienter med bekräftad covid-19 de senaste 14 dagarna är 134 stycken.

Näringsliv och arbetsmarknad

Näringslivet i Södermanland har drabbats hårt av pandemin och många företag i länet har gått i konkurs under pandemiåret. Antalet korttidspermitterade uppgår till 16 187 personer, vilket motsvarar 24,5 procent av totalt antal anställda i näringslivet (ekonomifakta.se).

Antalet arbetslösa och i program med aktivitetsstöd i länet är 15 975 personer, vilket är en ökning med 1 705 personer jämfört med för ett år sedan.

Efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd

Länsstyrelserna har fått i uppdrag av regeringen att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd efterlevs. Syftet är att regeringen ska kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet.

Veckans rapport för Södermanland

De rapporter som kommit till länsstyrelsen den senaste veckan visar överlag på en godtagbar efterlevnad.

Det förekommer dock en del trängsel i butiker vid vissa tidpunkter. En del verksamhetsutövare har noterat att alla kunder inte följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, till exempel genom att inte hålla avstånd till varandra. Det är också vanligt med noteringar om att rekommendationen om att handla ensam inte följs. Kunder handlar i grupper som vanligt.

Inom länets kollektivtrafik är den samlade bedömningen att efterlevnaden är medelgod. Det finns dock varningssignaler om något sämre efterlevnad på sina håll. Munskyddsanvändandet i kollektivtrafiken ligger nu på cirka 28 procent av resenärerna. Munskydd delas ut till resenärer med giltigt färdbevis på några platser i länet.

Budskap till länets invånare

Läget är allvarligt och det är viktigt att följa de skärpta regionala rekommendationerna Länk till annan webbplats. för Sörmland, samt i övrigt följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Länk till annan webbplats.

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19.

Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Vi måste alla ta vårt ansvar för att stoppa smittspridningen.

Besök krisinformation.se Länk till annan webbplats. för aktuell information om läget nationellt.

Tillsammans måste vi fortsätta att hålla i och hålla ut.

Kontakt

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss