Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ökning av äldre som inte håller avstånd

Äldre personer har börjat brista i att hålla avstånd när de handlar. Det framgår av länsstyrelsens senaste lägesbild från tillsynen enligt covid-19-lagen. En teori är att det handlar om personer som är vaccinerade – men även då ska man följa råd och rekommendationer.

Länsstyrelsen i Södermanlands län har den senaste veckan genomfört ett sjuttiotal tillsynsbesök på gym, sportanläggningar och handelsplatser. Den senaste lägesbilden rapporterar om bristande dokumentation, uträkning och skyltning hos ett mindre antal verksamheter, men det är brister som rättas till genom information och rådgivning.

Vad som däremot har uppmärksammats inom handeln är att butikspersonal ser en tendens att äldre personer börjar brista i att hålla behörigt avstånd till andra kunder.

- Om det beror på att det är personer som är vaccinerade kan man befara att den företeelsen kommer öka i takt med att allt fler blir vaccinerade, säger Tomas Gustafsson, ansvarig tjänsteman för tillsynsuppdraget på länsstyrelsen.

Enligt Folkhälsomyndigheten är det viktigt att fortsätta följa de allmänna råden även efter vaccinationen. Det beror på att det finns en viss risk att man, trots vaccination kan bli sjuk, och därmed smitta andra, även om man själv inte utvecklar några symtom.

- Vi har fortfarande ett ansträngt läge och en hög smittspridning i länet, så det är för tidigt att slappna av nu. Det har sagts många gånger, men vi behöver alla fortsätta att hålla i och hålla ut, säger Tomas Gustafsson.

Om tillsynsuppdraget

Från den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs. De verksamheter som för närvarande är aktuella för tillsyn är gym- och sportanläggningar, badanläggningar, museer, konsthallar, nöjesparker, djurparker, temaparker eller liknande anläggningar, handelsplatser, långväga kollektivtrafik med buss eller tåg med en linjesträckning längre än 15 mil, allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt yrkesmässig uthyrning eller användning av platser för privata sammankomster.

Mer om tillsynsuppdraget

Presskontakt:
Karin Eriksson, 010-224 32 05, karin.eriksson@lansstyrelsen.se

För mer information:
Tomas Gustafsson, samordnare tillsynsuppdraget enligt covid-19-lagen, Länsstyrelsen i Södermanlands län, 010-223 44 36, tomas.gustafsson@lansstyrelsen.se

Uppföljning tillsynsuppdraget Södermanland vecka 14 Pdf, 33.2 kB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss