Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny omgång av lokalhyresstöd till
branscher drabbade av pandemin

Dukat restaurangbord utan gäster.

Restauranger är exempel på en bransch som drabbats av pandemin och som omfattas av lokalhyresstödet. Foto: Pixabay

Nu är det klart med en andra stödperiod för det statliga lokalhyresstödet. Stödet kan sökas av hyresvärdar som gett rabatt på hyran till hyresgäster i branscher drabbade av pandemin. Stödet avser första kvartalet 2021 och ansökan öppnar den 3 maj. Liksom tidigare handläggs stödet av länsstyrelserna.

Många branscher har drabbats hårt ekonomiskt av den pågående pandemin. Lokalhyresstödet riktar sig till utsatta branscher, till exempel hotell, restauranger, detaljhandel, vissa kundnära tjänster och verksamhet inom kultur, fritid, sport och nöje.

– Lokalhyran är en stor fast utgift för en företagare. Genom hyresstödet kan hyresvärdar som ger rabatt på lokalhyran kompenseras för en del av hyresrabatten, säger Mattias Johansson, funktionschef på Länsstyrelsen i Västra Götaland som samordnar länsstyrelsernas arbete med lokalhyresstödet.

Regeringen har avsatt 3 miljarder kronor i stöd. En nyhet är att hyresvärdar som sänker lokalhyran kan kompenseras med 50 procent av den nedsatta fasta hyran. Under förra stödperioden låg taket på 25 procent av den ursprungliga fasta hyran. I övrigt följer stödet samma upplägg som tidigare.

För att kunna söka stödet ska hyresvärden ha gett rabatt på lokalhyran under perioden 1 januari – 31 mars 2021. Hyresgästen ska vara verksam i någon av de branscher som omfattas av stödet och överenskommelsen om hyresrabatt ska vara tecknad senast den 31 maj.

Länsstyrelserna kommer att handlägga och besluta om stödet. Arbetet samordnas av Länsstyrelsen i Västra Götaland. Ansökan görs via Boverkets e-tjänst som öppnar den 3 maj. Sista ansökningsdag är 30 juni 2021.

– Vi är glada över att få fortsatt förtroende av regeringen. Vi har organisationen på plats och är redo att börja handlägga från 3 maj, säger Mattias Johansson.

Regeringen har även föreslagit en tredje stödperiod, 1 april–30 juni 2021. Beslut om detta kommer längre fram, efter att förslaget har passerat EU-kommissionen.

Kort om tidigare stödperiod

Den 31 augusti 2020 stängde ansökan för förra stödperioden, april – juni 2020. Länsstyrelserna fick totalt sett in cirka 34 000 ansökningar. Länsstyrelserna har beslutat i samtliga ärenden och drygt 1,3 miljarder kronor har beviljats i stöd till lokalhyresvärdar över hela landet.

Läs mer om stödet på Länsstyrelsens webbplats. Där finns också en lista över vilka branscher som omfattas av stödet.

Stöd för sänkta hyror i utsatta branscher

Kontakt

Malin Langenfors

Tillförordnad enhetschef Enheten för tillfälliga statliga stöd

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss