Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Satsning på naturnära jobb

Vandring på Simonberget

Länsstyrelsen erbjuder nu kommunerna i Södermanlands län att ansöka om medel för att starta upp kommunala arbetslag inom satsningen naturnära jobb.

Syftet är liksom inom andra naturnära jobbinitiativ att arbeta för enklare vägar till arbete för personer som står långt från arbetsmarknaden. Det är också ett bra tillfälle för kommunerna att samtidigt genomföra satsningar på exempelvis kommunala naturreservat, vandringleder eller liknande. Kommunerna ansöker om medel hos Länsstyrelsen i Södermanlands län som i sin tur sammanställer en ansökan till Länsstyrelsen i Västerbottens län.

För att få del av satsningen krävs en ansökan till Länsstyrelsen. Sista dag för detta i Södermanland är onsdagen den 14 april. För information om stödet och hur ansökan går till ställ frågor direkt till våra kontaktpersoner.

Information om projektet i stort finns på Skogsstyrelsen https://www.skogsstyrelsen.se/naturnarajobb Länk till annan webbplats.

Kontaktpersoner:

Janni Servin, handläggare Naturvårdsenheten,
tel. 010-223 43 74, janni.servin@lansstyrelsen.se

Erik Hjortsberg, enhetschef Naturvårdsenheten,
tel. 010-223 42 94, erik.hjortsberg@lansstyrelsen.se

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss