Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu kan handelsbolag söka ekonomiskt stöd

Från och med den 29 mars kan handelsbolag som drabbats ekonomiskt av covid-19 söka ett omsättningsbaserat statligt stöd. Stödet kommer att handläggas av länsstyrelserna och samordnas av Länsstyrelsen Östergötland.

Arbetsplats med två datorskärmar

Regeringen har fattat beslut om att införa ett omsättningsstöd som riktar sig till handelsbolag (inklusive kommanditbolag), med minst en fysisk person som delägare, som har drabbats av ett större omsättningstapp till följd av den pågående pandemin. Stödet gäller för perioden mars 2020 till februari 2021 och kommer att kunna sökas från och med den 29 mars.

– Covid-19 har fått stora ekonomiska konsekvenser för många företagare. Vissa har inte kunnat dra nytta av de åtgärder som hittills har presenterats under den pågående pandemin. Vi är många som är angelägna om att berörda företagare ska få sin ekonomiska ersättning så fort som möjligt, säger Kristi Ahlstrand, nationell samordnare för omsättningsstödet till handelsbolag.

Länsstyrelserna kommer att handlägga och besluta om det nya stödet. Ansökan görs via en e-tjänst på Boverkets webbplats. Sedan tidigare handlägger länsstyrelserna ett omsättningsstöd till enskilda näringsidkare som infördes under hösten 2020 och förlängdes under våren 2021. Arbetet samordnas av Länsstyrelsen Östergötland. Sedan i november har myndigheten byggt upp en organisation som ansvarar för frågor om stöd, handläggning, beslut om stöd samt uppföljning av stöd som betalats ut.

– Länsstyrelserna är glada över att få fortsatt förtroende av regeringen. Länsstyrelsens anseende och förtroende som samordnande regional myndighet har stärkts under coronapandemin. I och med det här uppdraget kan vi utveckla vårt arbete med att främja och stimulera näringslivet för att skapa en ekonomiskt hållbar utveckling och öka sysselsättningen.

Omsättningsstöd till handelsbolag

  • Det nya omsättningsstödet till handelsbolag med minst en fysisk person som delägare ska gälla för perioden mars 2020 till februari 2021 och är uppdelat i flera stödperioder. Stödet kan sökas från och med att reglerna träder i kraft den 29 mars 2021.
  • För stödperioderna mars–april 2020, november–december 2020 och januari–februari 2021 ska handelsbolaget ha tappat minst 30 procent i omsättning jämfört med en referensperiod som utgjordes av motsvarande period 2019. För stödperioden maj 2020 och augusti–oktober 2020 är motsvarande nivå 40 procent och för stödperioden juni–juli 2020 är nivån 50 procent.
  • För att stöd ska beviljas för perioden mars–oktober 2020 krävs att nettoomsättningen under 2019 ska ha uppgått till minst 200 000 kronor. Från och med november 2020 sänks omsättningskravet till 180 000 kronor. Kravet på lägsta nettoomsättning beräknas per delägare i handelsbolag.
  • För tiden mars–oktober 2020 lämnas stöd med 75 procent av omsättningstappet. Från och med november 2020 lämnas stöd med 90 procent av omsättningstappet.
  • Maximalt stöd per fysisk person som är delägare är i snitt 24 000 kronor per månad. För perioderna mars–juli 2020 kan stöd lämnas med maximalt 120 000 kronor, för perioden augusti–oktober 2020 med maximalt 72 000 kronor och för perioderna november–december 2020 respektive januari–februari 2021 med maximalt 48 000 kronor per period.
  • Förra veckan meddelade regeringen att omsättningsstöden till enskilda näringsidkare och handelsbolag kommer att förlängas med månaderna maj och juni 2021.

Omsättningsstöd till handelsbolag

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss