Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Aktuell lägesbild för covid-19 i Södermanland, 24 mars

Länsstyrelsen i Södermanlands län

Här följer en sammanfattning av hur Södermanlands län påverkas och de utmaningar vi ser i länet.

Övergripande lägesbild

Smittspridningen i länet fortsätter att öka och ligger på en hög nivå. Under vecka 11 registrerades 993 nya fall, vilket är det högsta antal som mätts upp under en vecka i länet. Det muterade brittiska viruset står nu för 70 procent av bekräftade fall i länet.

För att vända den uppåtgående trenden infördes den 23 februari skärpta regionala rekommendationer för Sörmland. Dessa gäller till den 6 april men kan komma att förlängas.

Mer information och frågor och svar om de skärpta rekommendationerna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

På rekommendation från länets smittskyddsläkare fortsätter kommunerna med hybridundervisning för högstadiet och gymnasiet.

Region Sörmland har infört en väntelista för vaccination mot covid-19 med kort varsel. Den som är 65 år och äldre kan ställa sig på väntelista till vaccinationsmottagningarna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

När det gäller länsstyrelsens tillsynsuppdrag kopplat till den tillfälliga covid-19-lagen, fortsätter tillsynen i samtliga kommuner. Efterlevnaden är generellt hög hos verksamheterna. De brister som har uppmärksammats är främst relaterade till brister i det egna ansvaret hos kunder och besökare. Det handlar om att inte följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter om allas ansvar för att förhindra smitta, till exempel genom att inte hålla avstånd till varandra.

Mer information om den tillfälliga covid-19-lagen och länsstyrelsens tillsynsuppdrag

Vård och omsorg

Smittspridningen i länet fortsätter att öka, från 728 nya fall vecka 10 till 993 nya fall under vecka 11.

Uppdatering 23 mars: 57 patienter med konstaterad covid-19 vårdas inneliggande på sjukhus i Region Sörmland. Av dessa får åtta patienter intensivvård.

Inlagda patienter med bekräftad covid-19 de senaste 14 dagarna är 77 stycken.

Näringsliv och arbetsmarknad

Näringslivet i Södermanland har drabbats hårt av pandemin och många företag i länet har gått i konkurs under pandemiåret. Antalet korttidspermitterade uppgår till 16 155 personer, vilket motsvarar 24,4 procent av totalt antal anställda i näringslivet (ekonomifakta.se).

Antalet arbetslösa och i program med aktivitetsstöd i länet är 15 975 personer, vilket är en ökning med 1 705 personer jämfört med för ett år sedan.

Efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd

Länsstyrelserna har fått i uppdrag av regeringen att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd efterlevs. Syftet är att regeringen ska kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet.

Veckans rapport för Södermanland

De rapporter som kommit till länsstyrelsen den senaste veckan visar överlag på en godtagbar efterlevnad.

Det förekommer dock en del trängsel både i butiker och gym och sportanläggningar. De allra flesta verksamhetsutövare gör som de ska och har även hunnit anpassa sig till nya regelverk. Men vissa kunder och besökare brister i det egna ansvaret och följer inte Folkhälsomyndighetens rekommendationer, till exempel genom att inte hålla avstånd till varandra.

Inom länets kollektivtrafik är den samlade bedömningen att efterlevnaden är medelgod. Det finns dock varningssignaler om något sämre efterlevnad på sina håll.

Vid senaste veckans kontroll av munskydd på olika turer så varierande munskyddsanvändandet mellan 13 procent av resenärerna till 30 procent av resenärerna. Munskydd delas ut till resenärer med giltigt färdbevis på några platser i länet.

Budskap till länets invånare

Läget är allvarligt och det är viktigt att följa de skärpta regionala rekommendationerna Länk till annan webbplats. för Sörmland, samt i övrigt följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Länk till annan webbplats.

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19.

Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Vi måste alla ta vårt ansvar för att stoppa smittspridningen.

Besök krisinformation.se Länk till annan webbplats. för aktuell information om läget nationellt.

Tillsammans måste vi fortsätta att hålla i och hålla ut.

Kontakt

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss