Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen släpper utbildning om hur rasism och hudfärg påverkar möjligheter i arbetslivet

I anslutning till Internationella FN-dagen för avskaffandet av rasdiskriminering som infaller den 21 mars släpper Länsstyrelsen i Stockholm en utbildning i hur rasism och begränsande normer kring hudfärg påverkar arbetsmiljö, rekrytering, karriärmöjligheter och andra delar inom arbetslivet.

Utbildningen lanseras inom ramen för ett särskilt regeringsuppdrag till länsstyrelserna, att utveckla arbetet mot rasism på arbetsmarknaden.

– Rasism tar sig uttryck på många sätt. Under 2020 har vi alla kunnat följa hur människor runt om världen protesterar mot rasism. Vi har även vittnesmål om att människor i Sverige utsätts för rasism, intolerans och diskriminering på grund av hudfärg eller etnicitet, säger Sven-Erik Österberg, landshövding i Stockholms län.

Statistik från till exempel Länsstyrelsen i Stockholms rapport ”Antisvart rasism och diskriminering” visar att afrosvenskar har runt 35 procent lägre lön än övriga befolkningen med motsvarande utbildningsnivå.

– Arbetet med jämställdhet påbörjades i början av 1900-talet. Nu hundra år senare fördjupar vi som statliga myndigheter arbetet med jämlikhet kopplat till hudfärg, säger Sven-Erik Österberg.

Utbildningen som lanseras varvar fakta med situationer och reflektioner om begränsande normer kring hudfärg, diskriminering och rasism. Utbildningen riktar sig både till dig som arbetar i offentlig sektor, som i privat och ideell sektor.

Länsstyrelsens arbete mot rasism sker sedan 2020 inom ramen för den nationella planen mot rasism.

Grundutbildningen Rasism i arbetslivet Länk till annan webbplats.

Mer om arbetet kan du höra i podden "Uppdrag Rasism i arbetslivet" Länk till annan webbplats.

Mer om Länsstyrelsens uppdrag rasism i arbetslivet

Kontakt

Kitimbwa Sabuni

Nationell projektledare

Länsstyrelsen Stockholm

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss