Höga flöden i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Aktuell lägesbild för covid-19 i Södermanland, 3 mars

Länsstyrelsen i Södermanlands län

Här följer en sammanfattning av hur Södermanlands län påverkas och de utmaningar vi ser i länet.

Övergripande lägesbild

Smittspridningen i länet fortsätter att öka, från 460 nya fall vecka 7 till 596 nya fall under vecka 8. Det är en ökning med nästan 30 procent av antalet smittade, för andra veckan i rad.

För att vända den uppåtgående trenden infördes den 23 februari skärpta regionala rekommendationer för Sörmland.

Mer information och frågor och svar om de skärpta rekommendationerna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

På rekommendation från länets smittskyddsläkare förlänger kommunerna hybridundervisningen för högstadiet och gymnasiet under vecka 9 och 10, eller ännu längre.

När det gäller länsstyrelsens tillsynsuppdrag kopplat till den tillfälliga covid-19-lagen, fortsätter tillsynen i samtliga kommuner. Länsstyrelsen har förstärkt resurserna med ett antal personer som genomför kontroller på plats hos verksamhetsutövare i länet.

Vi upplever fortsatt att efterlevnaden är hög. De brister som vi stött på beror genomgående på att man inte förstått att man omfattats, vad man måste göra eller hur. Men under vissa tider har trängsel iakttagits i en del verksamheter. Uppföljning av inkommande ärenden och iakttagelser sker nu fortsatt löpande.

Mer information om den tillfälliga covid-19-lagen och länsstyrelsens tillsynsuppdrag

Vård och omsorg

Smittspridningen i länet fortsätter att öka, från 460 nya fall vecka 7 till 596 nya fall under vecka 8.

Uppdatering 2 mars: 34 patienter med konstaterad covid-19 vårdas inneliggande på sjukhus i Region Sörmland. Av dessa får sju patienter intensivvård.

Inlagda patienter med bekräftad covid-19 de senaste 14 dagarna är 55

Näringsliv och arbetsmarknad

Näringslivet i Södermanland har drabbats hårt av pandemin och många företag i länet har gått i konkurs under pandemiåret. Antalet korttidspermitterade uppgår till 16 155 personer, vilket motsvarar 24,4 procent av totalt antal anställda i näringslivet (ekonomifakta.se).

Antalet arbetslösa och i program med aktivitetsstöd i länet är 16 002 personer, vilket är en ökning med 1 768 personer jämfört med för ett år sedan.

Efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd

Länsstyrelserna har fått i uppdrag av regeringen att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd efterlevs. Syftet är att regeringen ska kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet.

Veckans rapport för Södermanland

De rapporter som kommit till länsstyrelsen den senaste veckan visar överlag på en god efterlevnad.

Det förekommer dock en del trängsel i butiker vid vissa tidpunkter. De allra flesta handlare och butiksägare gör som de ska och har även hunnit anpassa sig till nya regelverk. En del verksamhetsutövare har noterat att alla kunder inte följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, till exempel genom att inte hålla avstånd till varandra.

Inom länets kollektivtrafik är den samlade bedömningen att efterlevnaden är medelgod. Det finns dock varningssignaler om något sämre efterlevnad på sina håll. Munskydd delas ut till resenärer med giltigt färdbevis på några platser i länet.

Vid senaste veckans kontroll av munskydd använde cirka 25 procent av resenärerna munskydd. Det är en ökning med fem procentenheter jämfört med veckan innan.

Budskap till länets invånare

Läget är allvarligt och det är viktigt att följa de skärpta regionala rekommendationerna Länk till annan webbplats. för Sörmland, samt i övrigt följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Länk till annan webbplats.

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19.

Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Vi måste alla ta vårt ansvar för att stoppa smittspridningen.

Besök krisinformation.se Länk till annan webbplats. för aktuell information om läget nationellt.

Tillsammans måste vi fortsätta att hålla i och hålla ut.

Kontakt

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss