Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu kan fler företagare söka ekonomiskt stöd

Från och med den 2 mars kan enskilda näringsidkare som drabbats ekonomiskt av covid-19 återigen söka ekonomiskt stöd. Dessutom införs inom kort ett nytt stöd som riktar sig till handelsbolag. Stöden kommer att handläggas av länsstyrelserna och samordnas av Länsstyrelsen Östergötland.

Höjda stödnivåer, sänkt omsättningskrav och fler behöriga sökanden. Nyheterna är flera när omsättningsstödet till enskilda näringsidkare, som regeringen införde under 2020, förlängs och återigen öppnar för ansökan. Dessutom väntas regeringen besluta om ett särskilt omsättningsstöd riktat till handelsbolag, inklusive kommanditbolag, med minst en fysisk person som delägare. Stödet kommer att utformas på motsvarande sätt som omsättningsstödet till enskilda näringsidkare.

– Många enskilda näringsidkare har drabbats hårt ekonomiskt till följd av den pågående pandemin. Nu fortsätter regeringen och berörda myndigheter att kraftsamla för att stötta företagare som drabbats av restriktioner som införts för att begränsa smittspridningen, säger Kristi Ahlstrand, nationell samordnare för omsättningsstöden.

Länsstyrelserna kommer att handlägga och besluta om både det förlängda omsättningsstödet till enskilda näringsidkare och det särskilda omsättningsstödet riktat till handelsbolag. Arbetet samordnas av Länsstyrelsen Östergötland.

– Länsstyrelserna är glada över att få fortsatt förtroende av regeringen. Sedan i november har vi byggt upp en organisation som ansvarar för frågor om stöd, handläggning, beslut om stöd samt uppföljning av stöd som betalats ut. Vi är många som är angelägna om att berörda näringsidkare ska få sin ekonomiska ersättning så fort som möjligt, säger Kristi Ahlstrand.

Den 31 januari stängde ansökan gällande stödperioden mars till juli 2020. Totalt har det inkommit 12 850 ansökningar från hela landet. Hittills har det beviljats drygt 879 miljoner kronor i stöd.

Nyheter i omsättningsstöden

  • Stödnivån kommer att förstärkas från 75 till 90 procent av omsättningstappet från och med stödperioden november–december 2020. Detta mot bakgrund av de skärpta restriktioner som infördes i november 2020 för att begränsa smittspridningen och som kan få ytterligare negativa ekonomiska konsekvenser för små företag. Det gäller både omsättningsstödet till enskilda näringsidkare och det särskilda omsättningsstödet riktat till handelsbolag.
  • Omsättningskravet för 2019 kommer vid förlängningen av omsättningsstödet fortsatt att vara 200 000 kronor för stödperioden augusti–oktober 2020. Från och med november sänks omsättningskravet till 180 000 kronor. Det görs för att fler enskilda näringsidkare ska kunna ta del av stödet.
  • I samband med förlängningen av omsättningsstödet till enskilda näringsidkare kommer det att införas en möjlighet även för de som har fått arbetslöshetsersättning under den stödperiod som ansökan avser och de som har varit föräldralediga eller sjukskrivna under referensperioden att ta del av det förlängda omsättningsstödet.
  • Regeringen har föreslagit att stöden ska förlängas till att omfatta även mars och april 2021

Länsstyrelsen i Stockholm handlägger stödet för Södermanlands län.

Kontakt

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss