Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Aktuell lägesbild för covid-19 i Södermanland, 24 februari

Länsstyrelsen i Södermanlands län

Här följer en sammanfattning av hur Södermanlands län påverkas och de utmaningar vi ser i länet.

Övergripande lägesbild

Smittspridningen i länet fortsätter att öka och tester visar att den brittiska mutationen ökar snabbt och är nu cirka 21 procent av positiva provsvar. För att vända trenden infördes igår, 23 februari, skärpta regionala rekommendationer för Sörmland.

Alltid munskydd i kollektivtrafiken och även i vissa inomhusmiljöer, är ett par av de skärpta rekommendationerna. Högstadier och gymnasium rekommenderas också att ha distansundervisning två veckor efter sportlovet.

Länets smittskyddsläkare vädjar till alla som driver en restaurang att följa Folkhälsomyndighetens rekommendation att stänga och utrymma restaurangen 30 minuter efter att restaurangen slutat servera alkohol, vilket sker klockan 20.00.

Mer information och frågor och svar om de skärpta rekommendationerna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

När det gäller länsstyrelsens tillsynsuppdrag kopplat till den tillfälliga covid-19-lagen, fortsätter tillsynen i samtliga kommuner. Länsstyrelsen har förstärkt resurserna med ett antal personer som genomför kontroller på plats hos verksamhetsutövare i länet.

Vi upplever fortsatt att efterlevnaden är hög. De brister som vi stött på beror genomgående på att man inte förstått att man omfattats, vad man måste göra eller hur. Men under helger har trängsel iakttagits i vissa verksamheter. Uppföljning av inkommande ärenden och iakttagelser sker nu fortsatt löpande.

Mer information om den tillfälliga covid-19-lagen och länsstyrelsens tillsynsuppdrag

Vård och omsorg

Smittspridningen i länet fortsätter att öka och tester visar att den brittiska mutationen ökar snabbt och är nu cirka 21 procent av positiva provsvar. Den ökande smittspridningen innebär att antalet inneliggande patienter ökar igen.

Uppdatering 24 februari: 38 patienter med konstaterad covid-19 vårdas inneliggande på sjukhus i Region Sörmland. Av dessa får sju patienter intensivvård.

Inlagda patienter med bekräftad covid-19 de senaste 14 dagarna är 41 stycken.

Näringsliv och arbetsmarknad

Näringslivet i Södermanland har drabbats hårt av pandemin och många företag i länet har gått i konkurs under pandemiåret. Antalet korttidspermitterade uppgår till 16 155 personer, vilket motsvarar 24,4 procent av totalt antal anställda i näringslivet (ekonomifakta.se).

Antalet arbetslösa och i program med aktivitetsstöd i länet är 16 002 personer, vilket är en ökning med 1 768 personer jämfört med för ett år sedan.

Efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd

Länsstyrelserna har fått i uppdrag av regeringen att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd efterlevs. Syftet är att regeringen ska kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet.

Veckans rapport för Södermanland

De rapporter som kommit till länsstyrelsen den senaste veckan visar överlag på en god efterlevnad.

Det förekommer en del trängsel i butiker vid vissa tidpunkter, men bedömningen är att efterlevnaden där har förbättrats. De allra flesta handlare och butiksägare gör som de ska och har även hunnit anpassa sig till nya regelverk. En del verksamhetsutövare har noterat att alla kunder inte följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, till exempel genom att inte hålla avstånd till varandra.

Inom länets kollektivtrafik är den samlade bedömningen att efterlevnaden är fortsatt godtagbar. Beläggning och även andelen turer med trängsel har dock ökat, men det är fortsatt låga siffror. Munskydd delas ut till resenärer med giltigt färdbevis på några platser i länet.

Vid en begränsad observation i kollektivtrafiken använde cirka 20 procent av resenärerna munskydd.

Budskap till länets invånare

Läget är allvarligt och det är viktigt att följa de skärpta regionala rekommendationerna Länk till annan webbplats. för Sörmland, samt i övrigt följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Länk till annan webbplats.

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19.

Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Vi måste alla ta vårt ansvar för att stoppa smittspridningen.

Besök krisinformation.se Länk till annan webbplats. för aktuell information om läget nationellt.

Tillsammans måste vi fortsätta att hålla i och hålla ut.

Kontakt