Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu gäller skärpta rekommendationer för Sörmland

Munskydd även i vissa inomhusmiljöer och förlängd distansundervisning i skolorna – det är två av de skärpta rekommendationerna för Sörmland som införs idag den 23 februari. Orsaken till de skärpta rekommendationerna är ökad smittspridning och ökad belastning på sjukvården.

Smittspridningen av covid-19 har ökat i länet och andelen virus med den så kallade brittiska mutationen ökar snabbt. Dessutom har antalet inlagda på sjukhus och intensivvård åter ökat. Därför har smittskyddsläkaren i Region Sörmland, Signar Mäkitalo, fattat beslut om skärpta rekommendationer. Inför beslutat har smittskyddsläkaren samrått med Folkhälsomyndigheten, Länsstyrelsen i Södermanlands län, Region Sörmland, samt skolchefer i kommunerna.

Rekommendationerna gäller från den 23 februari 2021, till den 14 mars 2021, med löpande omprövning utifrån epidemiologiskt läge.

De regionala rekommendationerna för
Region Sörmland

Till dig som vistas och bor i Sörmland

  • Var och en ska begränsa antalet nya nära kontakter genom att endast umgås med de personer som du normalt träffar. Om man träffar andra personer än de i den egna mindre kretsen, ska man undvika att vara nära varandra. Umgänge sker helst utomhus, men håll avstånd även där.
  • Var och en ska undvika platser som exempelvis kollektivtrafik, köpcentrum och butiker om det är risk för trängsel. Välj att handla på tider när minimalt antal andra personer finns i butiken. Vistas i butiken så kort tid som möjligt, och handla helst utan medföljande sällskap.
  • Avstå från icke nödvändiga resor. Res så smittsäkert som möjligt vid nödvändiga resor.
  • Var och en bör använda engångsmunskydd (detta gäller personer födda 2004 och tidigare) när man reser med kollektivtrafik, alltid i rusningstrafik (kl. 7–9 och kl. 16–18) men även vid andra tider så länge det råder utbredd samhällsspridning av covid-19.
  • Använd engångsmunskydd i situationer där nära kontakt, under längre tid i inomhusmiljö, inte går att undvika. Detta avser inte förskolor eller klassrumssituationen i grund- och gymnasieskola. Var och en anskaffar eget munskydd. Observera att munskydd inte ersätter regeln att undvika nära kontakt och att hålla avstånd.
  • Fortsätt arbeta hemifrån så ofta det är möjligt. På arbetsplatser där hemarbete inte är möjligt, ska man undvika trängsel, hålla avstånd och försöka träffa så få som möjligt. Det gäller även i fikarum och personalrum. Vid luftvägssymtom, även lindriga, ska man stanna hemma och lämna prov för covid-19.

Till arbetsgivare i Sörmland

  • Huvudman för högstadieskolor och gymnasieskolor rekommenderas att bibehålla delvis distansundervisning under vecka 9 och 10 och inte genomföra eventuell planerad minskning under dessa veckor. Om en skola drabbas av smittspridning så bör en ökning av distansundervisning övervägas i samråd med Smittskyddsläkaren.
  • Det är viktigt att arbetsgivaren ger möjlighet till att de som vistas på arbetsplatsen kan hålla 1,5-2 meters avstånd till varandra både under arbete och under rast. Arbetsgivaren ansvarar för att en kontinuerlig uppföljning sker. På skolor gäller detta alla vuxna som vistas i skolans lokaler.

Hela beslutet om skärpta rekommendationer Pdf, 141.2 kB.

Kontakt