Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Telefonlinjen för våldsutövare – nu blir den nationell

Närbild på ett ansikte där ögon, näsa och ett öra syns. På bilden står texten: Välj att sluta, telefonlinjen för dig som riskerar att skada den du älskar, 020-555666.

För två år sedan startade telefonlinjen Välj att sluta, ett pilotprojekt i Stockholms och Skåne län med syfte att hjälpa och motivera personer som vill sluta utöva våld mot sin partner. Behovet av telefonlinjen har visat sig vara stort, även i andra delar av landet, vilket har lett till att regeringen har beslutat att verksamheten får fortsätta. Därför har telefonlinjen nu blivit nationell.

För att få stopp på våld i nära relationer behöver personerna som utövar våld förändra sitt beteende. Det kan bli möjligt om det finns insatser som riktar sig till målgruppen. Telefonlinjen Välj att sluta startades av just den anledningen – att vara en insats som riktar sig till våldsutövare med syfte att stötta, motivera och vägleda personer som utövar våld mot sin partner att söka behandling för sitt beteende.

Sedan februari 2019 har telefonlinjen drivits av Länsstyrelsen Stockholm och Manscentrum Stockholm i samarbete med Länsstyrelsen Skåne. I Länsstyrelsen Stockholms slutrapport för pilotprojektet framkom det att personer har ringt till telefonlinjen sedan dag ett och att en stor andel av dessa inte har sökt stöd för sitt beteende tidigare. Det konstaterades också att inringarna kommer från hela landet, trots att pilotprojektet i första hand har vänt sig till invånare i Stockholms och Skåne län.

– Detta visar att det finns ett behov av Välj att sluta och att behovet inte har några gränser. Att tillgången till en sådan telefonlinje är likvärdig över hela Sverige är viktigt, det ska inte spela någon roll var du bor när det gäller vilket stöd du kan få, säger Christina Ericson, utvecklingsledare i arbetet mot våld i nära relationer vid Länsstyrelsen Stockholm och projektledare för Välj att sluta.

– Länsstyrelserna har i uppdrag att arbeta förebyggande mot bland annat våld i nära relationer, och vi ska också verka för regional likvärdighet i det arbetet. Att telefonlinjen får fortsätta och blir nationell är betydelsefullt, fortsätter Christina Ericson.

Samtalen tas emot av utbildad och erfaren personal på Manscentrum Stockholm. En av dem är Ulf Calvert, som är psykolog och operativt ansvarig för telefonlinjen. Efter att själv ha sett vad telefonlinjen betyder och gör för nytta ser även han en stor vinst med att Välj att sluta fortsätter nationellt.

– Många inringare är tacksamma över att ha någon utomstående person att prata med. Det är inga lätta frågor att ta upp. Det finns mycket skam och skuld kopplat till våldet. Att ringa till Välj att sluta är ett första steg i processen för att leva ett liv fritt från våld, säger Ulf Calvert.

Välj att slutas webbplats Länk till annan webbplats.

Kontaktuppgift till Välj att sluta

Telefonnummer: 020-555 666

Telefontid: måndag, tisdag och torsdag, klockan 8.30–16.00

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss