Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Aktuell lägesbild för covid-19 i Södermanland, 2 februari

Länsstyrelsen i Södermanlands län

Här följer en sammanfattning av hur Södermanlands län påverkas och de utmaningar vi ser i länet.

Övergripande lägesbild

Smittspridningen i länet fortsätter att minska. Under vecka 3 var antalet nya smittade 409 personer. Under vecka 4 var det 329 personer.

Vaccineringen mot covid-19 i länet löper på enligt plan. Lokaler för vaccinering av gruppen 18-69 år har nu setts ut i alla kommuner.

Frågor och svar om vaccination mot covid-19 i Sörmland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Många kommuner har nu gått över till en kombination av distansundervisning och närundervisning för gymnasiet och högstadiet. Kommunernas fritidsverksamheter har delvis öppnat i de flesta kommuner igen.

När det gäller länsstyrelsens tillsynsuppdrag kopplat till den tillfälliga covid-19-lagen, har länsstyrelsen varit ute i samtliga nio kommuner och gjort cirka 600 tillsynsbesök. Det har varit på badhus, gym- och sportanläggningar, gallerior, sporthandlare, livsmedelsbutiker och större butiker för kläder och hemelektronik.

Efterlevnaden till lagen är generellt fortsatt hög. De brister som har uppmärksammats beror genomgående på att man inte förstått att man omfattats av lagen och vad man måste göra.

Mer information om den tillfälliga covid-19-lagen och länsstyrelsens tillsynsuppdrag

Vård och omsorg

Smittspridningen i länet fortsätter att minska. Under vecka 3 var antalet nya smittade 409 personer. Under vecka 4 var det 329 personer.

Uppdatering 1 februari: 35 patienter med konstaterad covid-19 vårdas inneliggande på sjukhus i Region Sörmland. Av dessa får sex patienter intensivvård.

Inlagda patienter med bekräftad covid-19 de senaste 14 dagarna är 44 stycken.

Testning

Alla i Södermanland med symtom på covid-19 kan boka tid för avgiftsfri PCR-provtagning via 1177 Länk till annan webbplats. för att se om man har en pågående infektion. Alla som har fyllt 6 år kan göra testet. Om du är 13 år eller äldre kan du själv boka tid. För barn som är 6-12 år gamla bokas provtagning av vårdnadshavare.

Näringsliv och arbetsmarknad

Näringslivet i Södermanland har drabbats hårt av pandemin och många företag i länet har gått i konkurs under pandemiåret. Antalet korttidspermitterade uppgår till 16 133 personer, vilket motsvarar 24,4 av totalt antal anställda i näringslivet (ekonomifakta.se).

Antalet arbetslösa och i program med aktivitetsstöd i länet är 16 002 personer, vilket är en ökning med 1 768 personer jämfört med för ett år sedan.

Efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd

Länsstyrelserna har fått i uppdrag av regeringen att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd efterlevs. Syftet är att regeringen ska kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet.

Veckans rapport för Södermanland

De rapporter som kommit till länsstyrelsen den senaste veckan visar överlag på en god efterlevnad.

Det förekommer en del trängsel i butiker vid vissa tidpunkter, men bedömningen är att efterlevnaden där har förbättrats. De allra flesta handlare och butiksägare gör som de ska och har även hunnit anpassa sig till nya regelverk.

Inom länets kollektivtrafik är den samlade bedömningen att efterlevnaden är fortsatt godtagbar. Beläggningsgraden mot total sittkapacitet har dock ökat de senaste veckorna, från 9,55 procent vecka 2, till 10,29 vecka 4. Munskydd delas ut till resenärer med giltigt färdbevis på några platser i regionen.

Budskap till länets invånare

Läget är allvarligt och det är viktigt att följa de skärpta nationella råden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som gäller från 14 december.

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19.

Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Vi måste alla ta vårt ansvar för att stoppa smittspridningen.

Besök krisinformation.se Länk till annan webbplats. för aktuell information om läget nationellt.

Tillsammans måste vi fortsätta att hålla i och hålla ut.

Kontakt