Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Landshövdingestafett för att uppmärksamma Friluftslivets år – Luften är fri!

Landshövding Beatrice Ask står ute i naturen och tittar på en skylt för naturreservatet Simonberget.

Landshövding Beatrice Ask vid naturreservatet Simonberget.

Sveriges landshövdingar kommer inom arrangemanget landshövdingestafetten att genomföra friluftslivsaktiviteter under hela 2021 för att uppmärksamma Friluftslivets år, friluftslivets betydelse för folkhälsa och de friluftspolitiska målen.

Landshövdingestafetten är ett initiativ från landshövdingen i Uppsala län, Göran Enander, som bjudit in sina landshövdingekollegor på Sveriges länsstyrelser att under året genomföra en eller flera friluftslivsaktiviteter i sitt län. Stafetten invigs under friluftslivets års invigningsvecka i januari (18-24/1-2021) och aktiviteterna genomförs sedan runt om i landet under olika delar av året.

– Länsstyrelsen i Södermanlands län kommer att uppmärksamma friluftslivets år på många sätt. Vi fortsätter att tipsa på sociala medier om friluftsliv i våra naturreservat. Vi kommer att ha en intressant utställning om friluftslivets historia på naturum och under vattenveckan i augusti. På Stendörren inviger vi ett nytt utsiktstorn med underbar utsikt över skärgården. Jag är ofta ute i skog och mark privat, men kommer att vara ute tillsammans med några av länets aktiva föreningar, bara det blir möjligt med hänsyn till pandemin, säger landshövding Beatrice Ask.

- Friluftsliv är bra för alla. Och det kan vara enkelt; en promenad, sitta ute, bada, grilla korv eller fika på en vacker plats. Jag hoppas ännu fler hittar ut. Fördelen är också att man kan umgås och ändå hålla avstånd, vilket är viktigt i dessa tider, tillägger Beatrice Ask.

Med aktiviteter över hela Sverige och under hela året vill länsstyrelserna synliggöra Sveriges samtliga 21 läns stora variation av fina natur- och kulturområden, med möjlighet att utöva friluftsliv året om. Friluftsliv kan vara enkelt och tätortsnära och det finns en friluftsaktivitet för alla.

Mer om stafetten på vår webbplats Landshövdingestafetten

Följ stafetten i våra kanaler på sociala medier via #landshövdingestafetten

Luften är fri - Friluftslivets år 2021

Friluftslivets år 2021 handlar om att lyfta friluftslivet, få fler människor att vara ute i naturen och prova friluftsliv, samt att öka medvetenheten om friluftslivets värden och allemansrätten. Projektet leds av Svenskt Friluftsliv med stöd av Naturvårdsverket.

Webbplatsen Luften är fri Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsens friluftslivsuppdrag

Länsstyrelserna har i uppdrag att samordna och leda det regionala arbetet med friluftslivspolitiken, stärka arbetet med tätortsnära natur och verka för att de friluftspolitiska målen får ökat genomslag.

Mål för friluftslivet

Kontakt

Maria Rolf

Friluftslivssamordnare

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss