Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Aktuell lägesbild för covid-19 i Södermanland, 22 januari

Länsstyrelsen i Södermanlands län

Här följer en sammanfattning av hur Södermanlands län påverkas och de utmaningar vi ser i länet.

Övergripande lägesbild

Smittspridningen i länet har minskat för första gången på ett antal veckor. Nya smittade under vecka 1 var 839 personer, vilket var den hittills högsta veckosiffran. Under vecka 2 var antalet nya smittade 505 personer.

Vaccineringen mot covid-19 har påbörjats i länet. Det fungerar bra och löper på enligt plan.

Frågor och svar om vaccination mot covid-19 i Sörmland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det är stort tryck på provtagningskapaciteten i länet men Region Sörmland kan ändå möta upp mot behovet.

Distansundervisning sker fortfarande på gymnasienivå men även inom delar av grundskolan. Personalsituationen inom skola, barnomsorg och äldreomsorg är ansträngd i flera kommuner, på grund av hög personalfrånvaro till följd av sjukdom.

Från den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerar att lagen följs och har påbörjat tillsynen i kommunerna. Efterlevnaden är generellt hög. De brister som har uppmärksammats beror genomgående på att man inte förstått att man omfattats av lagen och vad man måste göra.

Mer information om den tillfälliga covid-19-lagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vård och omsorg

Smittspridningen i länet har minskat för första gången på ett antal veckor. Nya smittade under vecka 1 var 839 personer, vilket var den hittills högsta veckosiffran. Under vecka 2 var antalet nya smittade 505 personer.

Uppdatering 21 januari: 49 patienter med konstaterad covid-19 vårdas inneliggande på sjukhus i Region Sörmland. Av dessa får 11 patienter intensivvård. Inlagda patienter med bekräftad covid-19 de senaste 14 dagarna är 85 stycken.

Testning

Alla i Södermanland med symtom på covid-19 kan boka tid för avgiftsfri PCR-provtagning via 1177 Länk till annan webbplats. för att se om man har en pågående infektion. Alla som har fyllt 6 år kan göra testet. Om du är 13 år eller äldre kan du själv boka tid. För barn som är 6-12 år gamla bokas provtagning av vårdnadshavare.

Näringsliv och arbetsmarknad

Näringslivet i Södermanland har drabbats hårt av pandemin och många företag i Södermanland har gått i konkurs under pandemiåret. Antalet korttidspermitterade uppgår till 15 986 personer, vilket motsvarar 24,2 procent av totalt antal anställda i näringslivet (ekonomifakta.se).

Antalet arbetslösa och i program med aktivitetsstöd i länet är 16 002 personer, vilket är en ökning med 1 768 personer jämfört med för ett år sedan.

Efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd

Länsstyrelserna har fått i uppdrag av regeringen att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd efterlevs. Syftet är att regeringen ska kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet.

Veckans rapport för Södermanland

De rapporter som kommit till länsstyrelsen den senaste veckan visar överlag på en god efterlevnad.

Det förekommer en del trängsel i butiker vid vissa tidpunkter, men bedömningen är att efterlevnaden där har förbättrats. De allra flesta handlare och butiksägare gör som de ska och har även hunnit anpassa sig till nya regelverk.

Inom länets kollektivtrafik är den samlade bedömningen att efterlevnaden är fortsatt godtagbar. Munskydd delas ut till resenärer med giltigt färdbevis på några platser i regionen.

Budskap till länets invånare

Läget är allvarligt och det är viktigt att följa de skärpta nationella råden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som gäller från 14 december.

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19.

Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Vi måste alla ta vårt ansvar för att stoppa smittspridningen.

Besök krisinformation.se Länk till annan webbplats. för aktuell information om läget nationellt.

Tillsammans måste vi fortsätta att hålla i och hålla ut.

Kontakt