Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Stödnivåerna höjs för enskilda näringsidkare

Omsättningsstödet till enskilda näringsidkare kommer att förlängas och få höjda stödnivåer. Dessutom införs ett nytt särskilt omsättningsstöd som riktar sig till handelsbolag. Stöden kommer fortsatt att handläggas av länsstyrelserna.

För att hjälpa enskilda näringsidkare att överbrygga de ekonomiska konsekvenserna till följd av covid-19-pandemin infördes i november 2020 ett särskilt omsättningsstöd till enskilda näringsidkare. Detta eftersom vissa företagare inte har kunnat dra nytta av tidigare åtgärder, såsom stöd vid korttidspermittering och omställningsstöd.

Omsättningsstödet till enskilda näringsidkare omfattar enligt den nu gällande förordningen tiden mars till juli 2020. Till följd av höstens utveckling av den pågående pandemin har regeringen nu meddelat att stödet kommer att förlängas till att även omfatta tiden augusti 2020 till februari 2021.

Regeringen kommer även att införa ett särskilt omsättningsstöd riktat till handelsbolag, inklusive kommanditbolag, med minst en fysisk person som delägare. Det stödet kommer att utformas på motsvarande sätt som omsättningsstödet till enskilda näringsidkare. Länsstyrelserna kommer att handlägga och besluta om både det förlängda omsättningsstödet till enskilda näringsidkare och det särskilda omsättningsstödet riktat till handelsbolag.

– Länsstyrelserna är glada över att få fortsatt förtroende av regeringen. Sedan i november har vi byggt upp en organisation som ansvarar för frågor om stöd, handläggning, beslut om stöd samt uppföljning av stöd som betalats ut. Hittills har vi fattat beslut i cirka 5 000 ärenden. Vi är många som är angelägna om att berörda näringsidkare ska få sin ekonomiska ersättning så fort som möjligt, säger Kristi Ahlstrand, nationell samordnare för omsättningsstödet.

Sedan stödet infördes har länsstyrelserna fått in cirka 8 500 ärenden, vilket är färre än väntat. För att fler näringsidkare ska kunna ta del av stödet har regeringen meddelat att omsättningskravet för att få söka stödet från och med november sänks från 200 000 till 180 000 kronor.

Regeringen har även meddelat att stödnivån i stödet kommer att förstärkas från 75 till 90 procent av omsättningstappet för stödperioden november – december 2020. Detta mot bakgrund av de skärpta restriktioner som infördes i november 2020 för att begränsa smittspridningen och som kan få ytterligare negativa ekonomiska konsekvenser för små företag. Det gäller både omsättningsstödet till enskilda näringsidkare och det särskilda omsättningsstödet riktat till handelsbolag.

De båda stöden kommer att gå att söka först när nya förordningar har beslutats av regeringen. Länsstyrelsens webbplats uppdateras löpande med ny information om stödet.

Länsstyrelsernas information om omsättningsstödet till näringsidkare

Kontakt

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss