Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nynäs slott blir byggnadsminne

Nynäs slott, en stor byggnad i färgerna gult och beige. Framför byggnaden finns träd, buskar och stenmurar.

Nynäs är ett gott exempel på ett kulturarv som bevaras samtidigt som det används och utvecklas. Foto: Hampus Benckert/Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen har nyligen fattat beslut om att förklara Nynäs slott som byggnadsminne. Nynäs är ett framstående exempel på en större herrgård i Södermanland och är en av landets mest kompletta slotts- och herrgårdsmiljöer. Byggnadsminnet omfattar hela gårdsanläggningen med ett 30-tal byggnader, trädgårdar och parkområden.

Nynäs slott är beläget i Bälinge cirka tre mil nordöst om Nyköping. Gårdsplatsen utgör ett näs mellan Rundbosjön och Trobbofjärden, som bildade en vik vid den medeltida sätesgården Nynäs. Huvudbyggnaden uppfördes på 1600-talet och har omgestaltats vid flera tillfällen. Den rymmer många intressanta interiörer från den karolinska tiden och framåt, däribland flera välkända stucktak. Samlingarna av konst och möbler från slottets tidigare ägare är en oskiljaktig del av Nynäs kulturhistoria. Inventarierna tillhör Nationalmuseum medan byggnader och mark ägs av Region Sörmland. Nynäs förvaltas av Sörmlands Naturbruk.

Ett kulturarv som bevaras och utvecklas

Byggnadsminnet består av många olika slags byggnader som speglar både ägarnas och deras tjänares liv under flera århundraden. Från 1300-talet och in på 1500-talet tillhörde egendomen släkten Grip och kom därefter att tillhöra släkten Gyllenstierna, som hade Nynäs under närmare 200 år. Bland de många ägarna märks Johan August Gripenstedt (1813–74), som var en förgrundsgestalt i sin tids politiska liv. Han var bland annat finansminister och bidrog till de liberala reformer som fick betydelse för Sveriges industrialisering.

Landstinget Sörmland köpte större delen av Nynäs ägor 1967 och avsatte merparten av markområdet som naturreservat. 1984 köpte landstinget även huvudbyggnaden och det tillhörande gårdsområdet. Landstinget Sörmland har sedan dess målmedvetet arbetat med att varsamt utveckla Nynäs med omgivningar till en plats för rekreation, friluftsliv och kulturverksamhet. Ett samarbete bedrivs sedan många år mellan Region Sörmland och Sörmlands museum kring utställningar i huvudbyggnaden och intilliggande byggnader. Nynäs är ett gott exempel på ett kulturarv som bevaras samtidigt som det används och utvecklas.

Byggnadsminnen

En byggnad som har ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde eller som ingår i ett bebyggelseområde som har det, får förklaras som byggnadsminne av länsstyrelsen. Detta görs för att även kommande generationer ska kunna ta del av kulturarvet som hjälper oss att förstå samhällsutvecklingen genom olika tider. Genom skyddsbestämmelser anger då länsstyrelsen hur byggnaden ska vårdas och underhållas samt på vilka sätt den inte får ändras.

I Södermanlands län finns drygt 60 byggnadsminnen som är skyddade enligt kulturmiljölagen.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss