Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Aktuell lägesbild för covid-19 i Södermanland, 13 januari

Länsstyrelsen i Södermanlands län

Här följer en sammanfattning av hur Södermanlands län påverkas och de utmaningar vi ser i länet.

Övergripande lägesbild

Smittspridningen i länet fortsätter att öka. Den preliminära siffran för nya smittade under vecka 1 är 839 personer, vilket är den hittills högsta veckosiffran.

Vaccineringen mot covid-19 har påbörjats i länet. Det fungerar bra och löper på enligt plan.

Det är stort tryck på provtagningskapaciteten i länet men Region Sörmland kan ändå möta upp mot behovet.

Alla länets kommuner bedriver distansundervisning för högstadiet de första veckorna på vårterminen. Personalsituationen inom skola, barnomsorg och äldreomsorg är ansträngd i flera kommuner, på grund av hög personalfrånvaro till följd av sjukdom.

Från den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs.

Mer information om den tillfälliga covid-19-lagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Från den 7 januari 2021 rekommenderar Folkhälsomyndigheten munskydd i kollektivtrafiken mellan klockan 7–9 samt 16–18 vardagar, i hela landet.

Läs mer om munskydd och hur du använder dem. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vård och omsorg

Smittspridningen i länet fortsätter att öka. Den preliminära siffran för nya smittade under vecka 1 är 839 personer, vilket är den hittills högsta veckosiffran.

Uppdatering 12 januari: 57 patienter med konstaterad covid-19 vårdas inneliggande på sjukhus i Region Sörmland. Av dessa får 12 patienter intensivvård.

Inlagda patienter med bekräftad covid-19 de senaste 14 dagarna är 106 stycken.

Testning

Alla i Södermanland med symtom på covid-19 kan boka tid för avgiftsfri PCR-provtagning via 1177 Länk till annan webbplats. för att se om man har en pågående infektion. Alla som har fyllt 6 år kan göra testet. Om du är 13 år eller äldre kan du själv boka tid. För barn som är 6-12 år gamla bokas provtagning av vårdnadshavare.

Näringsliv och arbetsmarknad

Näringslivet i Södermanland har drabbats hårt av pandemin och många företag i Södermanland har gått i konkurs under pandemiåret. Antalet korttidspermitterade uppgår till 15 986 personer, vilket motsvarar 24,2 procent av totalt antal anställda i näringslivet (ekonomifakta.se).

Antalet arbetslösa och i program med aktivitetsstöd i länet är 16 002 personer, vilket är en ökning med 1 768 personer jämfört med för ett år sedan.

Efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd

Länsstyrelserna har fått i uppdrag av regeringen att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd efterlevs. Syftet är att regeringen ska kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet.

Veckans rapport för Södermanland

De rapporter som kommit till länsstyrelsen den senaste veckan visar på en del trängsel i butiker vid vissa tidpunkter, men generellt sett fortsätter trenden med minskad trängsel och överlag en god efterlevnad.

Polisen vittnar om att det är relativt lugnt i kroglivet och serveringsförbudet av alkohol efter 20.00 har en dämpande effekt på trängsel på krogarna.

Inom länets kollektivtrafik är den samlade bedömningen att efterlevnaden är fortsatt godtagbar. Men i några kommuner rapporteras om trängsel och fulla bussar vid vissa turer.

Beläggningsgraden mot total sittkapacitet minskar stadigt sedan i början av november, och för vecka 1 var genomsnittet nere på 8,55 procent.

Budskap till länets invånare

Läget är allvarligt och det är viktigt att följa de skärpta nationella råden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som gäller från 14 december.

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19.

Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Vi måste alla ta vårt ansvar för att stoppa smittspridningen.

Besök krisinformation.se Länk till annan webbplats. för aktuell information om läget nationellt.

Tillsammans måste vi fortsätta att hålla i och hålla ut.

Kontakt