Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Aktuell lägesbild för covid-19 i Södermanland, 15 december

Länsstyrelsen i Södermanlands län

Här följer en sammanfattning av hur Södermanlands län påverkas och de utmaningar vi ser i länet.

Övergripande lägesbild

Smittspridningen i länet har den senaste tiden ökat kraftigt. Under vecka 50 hade länet 713 bekräftade fall av covid-19, vilket är en betydande ökning jämfört med veckan innan då 573 fall bekräftades. Länets smittskyddsläkare bedömer att ökningen kan vara kopplad till shoppingen under Black friday och Black week.

Ökningen sker efter att smittspridningen har minskat ett par veckor i rad i länet.

Det är stort tryck på provtagningskapaciteten i länet men Region Sörmland kan ändå möta upp mot behovet.

Flera kommuner fortsätter att se över sina verksamheter för att antingen helt stänga dem eller möjligtvis anpassa dem så att det sker på ett smittsäkert vis. Personalsituationen inom skola, barnomsorg och äldreomsorg är ansträngd i flera kommuner, på grund av hög personalfrånvaro till följd av sjukdom.

Från den 14 december gäller skärpta nationella råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Samtidigt upphävdes de skärpta allmänna råd som gällt i Södermanland.

De nya nationella råden innebär en skärpning kring det personliga ansvaret och att alla är skyldiga att vidta försiktighetsåtgärder.

Mer information på Krisinformation.se om de nya skärpta nationella råden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 

Vård och omsorg

Smittspridningen i länet har den senaste tiden ökat kraftigt. Under vecka 50 hade länet 713 bekräftade fall av covid-19, vilket är en betydande ökning jämfört med veckan innan då 573 fall bekräftades.

Uppdatering 14 december: 46 patienter med konstaterad covid-19 vårdas inneliggande på sjukhus i Region Sörmland. Av dessa får sex patienter intensivvård.

Inlagda patienter med bekräftad covid-19 de senaste 14 dagarna är 57 stycken.

Testning

Alla i Södermanland med symtom på covid-19 kan boka tid för avgiftsfri PCR-provtagning via 1177 Länk till annan webbplats. för att se om man har en pågående infektion. Alla som har fyllt 6 år kan göra testet. Om du är 13 år eller äldre kan du själv boka tid. För barn som är 6-12 år gamla bokas provtagning av vårdnadshavare.

Näringsliv och arbetsmarknad

Näringslivet i Södermanland har drabbats hårt av pandemin. Antalet korttidspermitterade uppgår nu till 15 947 personer, vilket motsvarar 24,1 procent av totalt antal anställda i näringslivet (ekonomifakta.se).

Antalet arbetslösa och i program med aktivitetsstöd i länet är 15 938 personer, vilket är en ökning med 2 032 personer jämfört med för ett år sedan. Arbetslösheten i Södermanland är nu 11,2 procent, en ökning med 1,2 procentenheter jämfört med november förra året.

Efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd

Länsstyrelserna har fått i uppdrag av regeringen att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd efterlevs. Syftet är att regeringen ska kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet.

Veckans rapport för Södermanland

De rapporter som kommit till länsstyrelsen den senaste veckan visar på en del trängsel i butiker vid vissa tidpunkter, men generellt sett fortsätter trenden med minskad trängsel och överlag en god efterlevnad.

Polisen vittnar om att det är relativt lugnt i kroglivet och serveringsförbudet av alkohol efter 22.00 verkar ha en dämpande effekt på trängsel på krogarna.

Inom länets kollektivtrafik är den samlade bedömningen att efterlevnaden är fortsatt godtagbar. Men i några kommuner rapporteras om trängsel och fulla bussar vid vissa turer.

Beläggningsgraden mot total sittkapacitet minskar stadigt sedan i början av november och för vecka 50 var genomsnittet nere på 9,98 procent. Endast 0,95 procent av turerna gick med trängsel.

Budskap till länets invånare

Läget är allvarligt och det är viktigt att följa de skärpta nationella råden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som gäller från 14 december.

Taket för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar är åtta personer. Följ detta även vid privata tillställningar.

Sprid inte smittan vidare. Vi måste alla ta vårt ansvar för att stoppa smittspridningen.

Besök krisinformation.se Länk till annan webbplats. för aktuell information om läget nationellt.

Tillsammans måste vi fortsätta att hålla i och hålla ut.

Kontakt