Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Aktuell lägesbild för covid-19 i Södermanland, 9 december

Länsstyrelsen i Södermanlands län

Här följer en sammanfattning av hur Södermanlands län påverkas och de utmaningar vi ser i länet.

Övergripande lägesbild

Smittspridningen i länet har minskat för andra veckan i rad, från 612 nya fall av covid-19-smittade under vecka 48, till 573 nya fall vecka 49. Enligt länets smittskyddsläkare är minskningen ett resultat av en bra efterlevnad av allmänna råd och rekommendationer. Trots minskningen så är läget fortsatt allvarligt.

Det är stort tryck på provtagningskapaciteten i länet men regionen kan ändå möta upp mot behovet.

Flera kommuner vittnar om att personalsituationen inom skola, barnomsorg och äldreomsorg är ansträngd på grund av hög personalfrånvaro till följd av sjukdom.

Som ett led i att minska smittspridningen har Länsstyrelsen beslutat om ett tak på åtta personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Undantag är begravningar som får samla 20 deltagare. Beslutet gäller från 24 november.

Här finns hela beslutet om publiktak

Vård och omsorg

Smittspridningen i länet har minskat för andra veckan i rad, från 612 nya fall av covid-19-smittade under vecka 48, till 573 nya fall vecka 49. Enligt länets smittskyddsläkare är minskningen ett resultat av en bra efterlevnad av allmänna råd och rekommendationer.

Uppdatering 8 december: 45 patienter med konstaterad covid-19 vårdas inneliggande på sjukhus i Region Sörmland. Av dessa får 11 patienter intensivvård.

Inlagda patienter med bekräftad covid-19 de senaste 14 dagarna är 53 stycken.

Testning

Alla i Södermanland med symtom på covid-19 kan boka tid för avgiftsfri PCR-provtagning via 1177 Länk till annan webbplats. för att se om man har en pågående infektion. Alla som har fyllt 6 år kan göra testet. Om du är 13 år eller äldre kan du själv boka tid. För barn som är 6-12 år gamla bokas provtagning av vårdnadshavare.

Näringsliv och arbetsmarknad

Näringslivet i Södermanland har drabbats hårt av pandemin. Antalet korttidspermitterade uppgår nu till 15 947 personer, vilket motsvarar 24,1 procent av totalt antal anställda i näringslivet (ekonomifakta.se).

Antalet arbetslösa och i program med aktivitetsstöd i länet är nu 16 154 personer, vilket är en ökning med 2 445 personer jämfört med för ett år sedan.

Efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd

Länsstyrelserna har fått i uppdrag av regeringen att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd efterlevs. Syftet är att regeringen ska kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet.

Veckans rapport för Södermanland

De rapporter som kommit till Länsstyrelsen den senaste veckan visar överlag på en god efterlevnad. Men det finns iakttagelser om att det är fler människor i rörelse i affärer på grund av julhandeln.

Polisen vittnar om att det är relativt lugnt i kroglivet och serveringsförbudet av alkohol efter 22.00 verkar ha en dämpande effekt på trängsel på krogarna.

Inom länets kollektivtrafik är den samlade bedömningen att efterlevnaden är fortsatt godtagbar. I en artikel i Södermanlands nyheter 3/12 berömmer infrastrukturministern Tomas Eneroth Sörmlandstrafikens hantering under pandemin.

Beläggningsgraden mot total sittkapacitet i kollektivtrafiken har minskat stadigt sedan i början av november och för vecka 49 var den i genomsnitt 11 procent.

Budskap till länets invånare

Läget är allvarligt och det är viktigt att följa de skärpta nationella råden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som gäller från 14 december.

Taket för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar är åtta personer. Följ detta även vid privata tillställningar.

Sprid inte smittan vidare. Vi måste alla ta vårt ansvar för att stoppa smittspridningen.

Besök krisinformation.se Länk till annan webbplats. för aktuell information om läget nationellt.

Tillsammans måste vi fortsätta att hålla i och hålla ut.

Kontakt

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss