Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Satsning på bättre balans mellan skog och vilt

Tallskog, foto: Mostphotos

Skogsstyrelsen satsar 7 miljoner kronor under 2021 på projektet Mera tall, där också Länsstyrelsen i Södermanland och Örebro län deltar. Syfte med Mera tall är att få upp skog av hög kvalitet, särskilt tallskog och samtidigt minska betesskador på ungskog. Till projektet lanseras nu en serie av filmer som kan hjälpa markägarna och jägare i deras arbete.

Betesskador av vilt på ungskog är ett av de största problemen för att få upp ny skog av hög kvalitet, särskilt ny tallskog. Arbetsmetoden Mera tall har under flera år engagerat och inspirerat jägare och skogsägare i delar av Småland och Sörmland samt i Örebro län till samarbete för ökad balans mellan skog och vilt. De positiva erfarenheterna från detta arbete gör att Skogsstyrelsen vill utöka användningen av metoden.

Projektet Mera tall i Sörmland och Örebro drivs gemensamt av Skogsstyrelsen, skogsnäringen, markägarorganisationer och jägarorganisationer.

Så här fungerar Mera tall

Metoden Mera tall går ut på att mötas och utifrån lokala fakta diskutera hur sambandet mellan skog och vilt fungerar. På så sätt kan jägare och markägare komma till en god samsyn kring skogsskötsel och förvaltning av vilt. I dialog kan parterna komma fram till lokala lösningar på hur förvaltningen av hjortdjur och skogsproduktion kan samsas.

Filmer som hjälp på vägen

Projektet Mera tall inom Sörmland och Örebro har tagit fram sex filmer, vilka finns tillgängliga på Skogsstyrelsens Youtube-kanal.

Se filmerna om Mera tall på Skogsstyrelsens Youtube-kanal Länk till annan webbplats.

Filmerna är korta introduktioner till olika delar inom arbetsmetoden och kan med fördel användas som inledning på ett möte eller en digital träff. I filmerna delar olika sakkunniga med sig av sina kunskaper om allt från olika sätt att föryngra tall till vad hjortdjuren äter.


Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss