Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Naturen är extra viktig under pandemin

Bänk med utsikt

En undersökning som Naturvårdsverket har gjort bland aktörer som möter besökare i naturen bekräftar nu att rekordmånga besökte den svenska naturen under sommaren. Den bilden stämmer också i Södermanland, där det har varit många ute i naturreservat och friluftsområden under hela säsongen.

Naturvårdsverket har frågat länsstyrelser, naturum, friluftslivsorganisationer, turistföretag och ledförvaltare om hur de upplevde sommaren 2020. En majoritet av de som svarat anger att de upplevde en stor eller mycket stor ökning av besökare i naturen. En ökning av antalet förstagångsbesökare är också tydlig.

Här i Södermanland har det varit många ute i naturreservat och friluftsområden under hela säsongen och människor fortsätter att söka sig ut nu under hösten. Flest besökare har det varit i de mest populära naturreservaten.

Länsstyrelsen har även lyssnat på andra reservatsförvaltare i länet, framför allt kommunerna och Region Sörmland, och bilden av att fler varit ute stämmer även hos dem. Vi har kunnat mäta en ökning av besökare på våra naturreservatssidor på vår webbplats jämfört med förra året. Vi har besöksräkning i några reservat och de visar många besökare från mars och framåt. En uppskattning är att det varit 2–3 gånger fler besökare i de populära områdena.

Vår utflyktsguide ”50 utflykter i sörmländsk natur” har blivit mycket populär i år. Den finns att hämta gratis på länsstyrelsen och på turistbyråerna, och kan också laddas ned här på webbplatsen. Syftet med guiden är att människor ska upptäcka fler naturområden med hjälp av den. På vår webbplats finns också information om alla drygt 170 naturreservat som finns i länet – det finns många områden att besöka.

50 utflykter i sörmländsk natur

Besöksmål på Länsstyrelsens webbplats med information om alla naturreservat

Naturen extra viktig under pandemin - Naturvårdsverket (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Kontakt

Maria Rolf

Friluftslivssamordnare

Erik Hjortsberg

Avdelningschef
Avdelningen för naturskydd och naturvård

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss