Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Aktuell lägesbild för covid-19 i Södermanland, 2 december

Länsstyrelsen i Södermanlands län

Här följer en sammanfattning av hur Södermanlands län påverkas och de utmaningar vi ser i länet.

Övergripande lägesbild

Smittspridningen i länet har ökat de senaste veckorna, men nu syns en avmattning mellan vecka 47 och vecka 48. Enligt länets smittskyddsläkare är minskningen ett resultat av en bra efterlevnad av allmänna råd och rekommendationer.

Det är stort tryck på provtagningskapaciteten i länet men regionen kan ändå möta upp mot behovet.

Flera kommuner flaggar för att personalsituationen inom skola, barnomsorg och äldreomsorg är ansträngd på grund av hög personalfrånvaro till följd av sjukdom.

Som ett led i att minska smittspridningen har Länsstyrelsen beslutat om ett tak på åtta personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Undantag är begravningar som får samla 20 deltagare. Beslutet gäller från 24 november.

Här finns hela beslutet om publiktak

Vård och omsorg

Smittspridningen i länet har ökat de senaste veckorna, men nu syns en avmattning mellan vecka 47 och vecka 48. Antalet positiva provsvar var 796 stycken vecka 47 och 48 612 stycken vecka 48. Enligt länets smittskyddsläkare är minskningen ett resultat av en bra efterlevnad av allmänna råd och rekommendationer.

Uppdatering 1 december: 48 patienter med konstaterad covid-19 vårdas inneliggande på sjukhus i Region Sörmland. Av dessa får åtta patienter intensivvård.

Inlagda patienter med bekräftad covid-19 de senaste 14 dagarna är 66 stycken.

Testning

Alla i Södermanland med symtom på covid-19 kan boka tid för avgiftsfri PCR-provtagning via 1177 Länk till annan webbplats. för att se om man har en pågående infektion. Alla som har fyllt 6 år kan göra testet. Om du är 13 år eller äldre kan du själv boka tid. För barn som är 6-12 år gamla bokas provtagning av vårdnadshavare.

Näringsliv och arbetsmarknad

Näringslivet i Södermanland har drabbats hårt av pandemin. Antalet korttidspermitterade uppgår nu till 15 910 personer, vilket motsvarar 24,1 procent av totalt antal anställda i näringslivet (ekonomifakta.se).

Antalet arbetslösa och i program med aktivitetsstöd i länet är nu 16 154 personer, vilket är en ökning med 2 445 personer jämfört med för ett år sedan.

Efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd

Länsstyrelserna har fått i uppdrag av regeringen att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd efterlevs. Syftet är att regeringen ska kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet.

Veckans rapport för Södermanland

De rapporter som kommit till Länsstyrelsen den senaste veckan visar på minskad trängsel och överlag en god efterlevnad. Polisen vittnar om att det är relativt lugnt i kroglivet och serveringsförbudet av alkohol efter 22.00 verkar ha en dämpande effekt på trängsel på krogarna.

En kommun vittnar om att det under den senaste veckan har minskat med människor i stort sett överallt. En annan kommun rapporterar att det förekommer trängsel i enstaka butiker under vissa tider men att efterlevnaden i stort är god.

Inom länets kollektivtrafik är den samlade bedömning att efterlevnaden är fortsatt godtagbar. Beläggningsgraden mot den totala sittkapaciteten har minskat stadigt sedan i början av november och för vecka 47 var den i genomsnitt 11,56 procent.

Budskap till länets invånare

Läget är allvarligt och det är viktigt att följa de skärpta allmänna råden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för Södermanland.

Taket för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar är åtta personer. Följ detta även vid privata tillställningar. Vi måste alla ta vårt ansvar för att stoppa smittspridningen.

Besök gärna krisinformation.se Länk till annan webbplats. för aktuell information om läget nationellt.

Tillsammans måste vi fortsätta att hålla i och hålla ut.

Kontakt