Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Färre kontanter i samhället och fler vill lära sig använda digital teknik, visar ny rapport

I dag presenterar Länsstyrelsen rapporten: Bevakning av grundläggande betaltjänster 2020. Här konstateras att covid-19 bidragit till en påskyndad minskning av kontanter i samhället. Samtidigt verkar motivationen till att lära sig digital teknik ha ökat under året.

Liksom tidigare år bedömer Länsstyrelsen att tillgången till grundläggande betaltjänster för privatpersoner i allmänhet är tillfredsställande. Detta beror framförallt på att digitala tjänster används i stor utsträckning. Men tillgången till betaltjänster varierar och svårigheter finns i högre utsträckning bland äldre, asylsökande, nyanlända och hos personer med vissa funktionsnedsättningar. I dessa grupper är kontantanvändningen högre och behovet av personlig service större. Det kan skapa problem när antalet ställen för att ta ut kontanter och betala räkningar minskar. I dessa grupper är det också fler individer som inte är digitalt delaktiga.

- För att klara vardagen i dessa tider måste fler lära sig att också betala digitalt. Många tycker att det är krångligt, men det vill vi ändra på. Alla ska kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter, säger Beatrice Ask, landshövding i Södermanlands län.

Situationen sämre för äldre

Länsstyrelsen bedömer även att betaltjänstsituationen för äldre har försämrats ytterligare under året. Det beror framförallt på den fysiska distanseringen under pandemin och att möjligheten att betala med kontanter har försämrats. Samtidigt verkar den digitala delaktigheten ha fått en skjuts framåt under året.

En del av de som hittills inte lärt sig den nya tekniken har blivit motiverade till det under året. Fler äldre har upptäckt möjligheterna med digitala lösningar för att handla och hålla kontakten med familj och vänner.

Ökad tillgång och ökad kunskap

För att öka tillgången till grundläggande betaltjänster ger Länsstyrelsen idag statligt stöd till två betaltjänstombud i Södermanlands län. Ett ombud kan till exempel vara en lokal dagligvarubutik där man kan ta ut kontanter, betala räkningar eller där företag och föreningar kan sätta in dagskassan.

Länsstyrelsen bedriver sedan flera år tillbaka informations- och utbildningsinsatser för att öka kunskapen om hur man använder digitala betaltjänster. Med anledning av pandemin har dock många aktiviteter fått planeras om från fysiska träffar till digitala.

- Vi har ett gott samarbete med länets pensionärsorganisationer. Tillsammans med dem har vi kunnat arrangera flera webbinarier i digitala betalningar, säger Jan Petersson, projektledare för Länsstyrelsens arbete med grundläggande betaltjänster. På utbildningarna får deltagarna till exempel lära sig att använda Mobilt Bank-ID, att swisha och att betala räkningar med mobilen.

Länsstyrelsen har även tagit fram informationsfilmer som visar hur man kommer igång med digitala betalningar.

Bevakning av grundläggande betaltjänster Pdf, 7.4 MB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss