Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Aktuell lägesbild för covid-19 i Södermanland, 25 november

Länsstyrelsen i Södermanlands län

Här följer en sammanfattning av hur Södermanlands län påverkas och de utmaningar vi ser i länet.

Övergripande lägesbild

Smittspridningen fortsätter att öka och de skärpta allmänna råd som infördes i Södermanland den 5 november har förlängts till den 13 december.

På Region Sörmlands webbplats finns råden beskrivna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Som ett led i att minska smittspridningen har Länsstyrelsen beslutat om ett tak på åtta personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Undantag är begravningar som får samla 20 deltagare. Beslutet gäller från 24 november.

Här finns hela beslutet om publiktak

Flera kommuner i länet har en ansträngd personalsituation inom skola och omsorg, med hög personalfrånvaro till följd av sjukdom. En grundskola och en förskola har fått stänga till följd av personalbrist. Flera gymnasieskolor har infört distansundervisning.

Vård och omsorg

Smittspridningen fortsätter att öka i länet men har mattats av något de senaste två veckorna. De tre senaste veckorna har antalet positiva provsvar varit följande: vecka 45, 614 personer; vecka 46, 733 personer; vecka 47, 798 personer.

Uppdatering 24 november: 49 patienter med konstaterad covid-19 vårdas inneliggande på sjukhus i Region Sörmland. Av dessa får nio patienter intensivvård.

Inlagda patienter med bekräftad covid-19 de senaste 14 dagarna är 71 stycken.

Testning

Alla i Södermanland med symtom på covid-19 kan boka tid för avgiftsfri PCR-provtagning via 1177 Länk till annan webbplats. för att se om man har en pågående infektion. Alla som har fyllt 6 år kan göra testet. Om du är 13 år eller äldre kan du själv boka tid. För barn som är 6-12 år gamla bokas provtagning av vårdnadshavare.

Näringsliv och arbetsmarknad

Näringslivet i Södermanland har drabbats hårt av pandemin. Antalet korttidspermitterade uppgår nu till 15 910 personer, vilket motsvarar 24,1 procent av totalt antal anställda i näringslivet (ekonomifakta.se).

Antalet arbetslösa och i program med aktivitetsstöd i länet är nu 16 154 personer, vilket är en ökning med 2 445 personer jämfört med för ett år sedan.

Efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd

Länsstyrelserna har fått i uppdrag av regeringen att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd efterlevs. Syftet är att regeringen ska kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet.

Veckans rapport för Södermanland

De rapporter som kommit till Länsstyrelsen den senaste veckan visar på minskad trängsel och överlag en god efterlevnad. Polisen vittnar om att det är relativt lugnt i kroglivet och serveringsförbudet av alkohol efter 22.00 verkar ha en dämpande effekt på trängsel på krogarna.

En kommun vittnar om att det under den senaste veckan har minskat med människor i stort sett överallt. En annan kommun rapporterar att det förekommer trängsel i enstaka butiker under vissa tider men att efterlevnaden i stort är god.

Inom länets kollektivtrafik är den samlade bedömning att efterlevnaden är fortsatt godtagbar. Beläggningsgraden mot den totala sittkapaciteten har minskat stadigt sedan i början av november och för vecka 47 var den i genomsnitt 11,56 procent.

Budskap till länets invånare

Läget är allvarligt och det är viktigt att följa de skärpta allmänna råden för Södermanland.

Tänk också på att taket vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar är åtta personer, med undantag av begravningar där taket är 20 personer.

Besök gärna krisinformation.se Länk till annan webbplats. för aktuell information om läget nationellt.

Tillsammans måste vi fortsätta att hålla i och hålla ut.

Kontakt