Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen i Södermanlands län

Beslut om publikgräns på åtta personer i Södermanland

Länsstyrelsen i Södermanlands län, liksom samtliga länsstyrelser, har beslutat att följa regeringens beslut om förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. Undantag görs för begravningar som får samla högst 20 personer. Beslutet börjar gälla den 24 november.

Beslutet innebär att den tidigare gränsen på max 50 deltagare upphör att gälla.

Från den 24 november får allmänna sammankomster och offentliga tillställningar tills vidare inte hållas i Södermanlands län om den samlar mer än åtta personer. Undantag gäller för allmänna sammankomster för religionsutövning som hålls med anledning av dödsfall, om antalet deltagare inte är fler än 20.

- Jag förstår att föreskriften får allvarliga konsekvenser för bland annat näringslivet och idrottsföreningar. Men det viktigaste för företagen och den ekonomiska återhämtningen i länet är att spridningen av coronaviruset upphör så snart som möjligt. Det är därför tydliga åtgärder behövs som motverkar spridningen av coronaviruset, säger landshövding Beatrice Ask.

Beslutet kommer att omprövas kontinuerligt. Utgångspunkten är att den föreslagna begränsningen inte ska gälla för längre tid än fyra veckor.

Beslutsdokument på remiss

En konsekvensutredning har genomförts och beslut och konsekvensutredning har remitterats till bland annat länets kommuner samt representanter för näringsliv och föreningsliv. Dokumenten finns också här på webbplatsen för att göra det möjligt för berörda att komma med synpunkter.

Skriftliga synpunkter på beslutet ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 1 december 2020. Ange diarienummer 213-8603-2020.

Beslut om föreskrift om förbud mot vissa sammankomster och tillställningar för att motverka spridningen av covid-19 Pdf, 186.1 kB.

Konsekvensutredning Pdf, 250.9 kB.

Remiss av Länsstyrelsen i Södermanlands läns konsekvensutredning och beslut Pdf, 182.2 kB.

Länsstyrelsen i Södermanlands föreskrifter om förbudet Pdf, 137.1 kB.

 

Frågor och svar - FAQ

Ja

I Södermanland gäller ett tak för max åtta deltagare för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Detta gäller även med ”sittande gäster”. Regeringen har dock gjort undantag från huvudregeln för allmänna sammankomster för religionsutövning som hålls med anledning av dödsfall. Vid sådana får antalet deltagare vara maximalt 20.

Ja

Från och med den 24 november 2020.

Såväl regeringens förordning som Länsstyrelsens föreskrifter gäller tills vidare, men kommer att ses över löpande. Utgångspunkten är att de inte ska gälla längre än 4 veckor.

Privata fester och tillställningar är varken allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar. Men vi behöver alla ta vårt personliga ansvar för att minska smittspridningen, vilket betyder att vi ställer in, ställer om och endast träffar de som vi bor med.

Politiska sammanträden omfattas inte av beslutet. Däremot ska alla verksamheter, inklusive kommuner och regioner, förhålla sig till Folkhälsomyndighens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att minska smittspridningen och undvika att samlas inomhus.

Ja, det gäller för samtliga religiösa sammankomster. Det enda undantaget är religionsutövning som hålls med anledning av dödsfall.

Ordningslagen definierar allmänna sammankomster och offentliga tillställningar så här:

Allmän sammankomst:

  1. sammankomster som utgör demonstrationer eller som annars hålls för överläggning, opinionsyttring eller upplysning i allmän eller enskild angelägenhet,
  2. föreläsningar och föredrag som hålls för undervisning eller för att meddela allmän eller medborgerlig bildning,
  3. sammankomster som hålls för religionsutövning,
  4. teaterföreställningar, biografföreställningar, konserter och andra sammankomster för att framföra konstnärligt verk, samt
  5. andra sammankomster vid vilka mötesfriheten utövas.

Vad som sägs i lagen om allmänna sammankomster gäller även cirkusföreställningar.

Offentlig tillställning:

  1. tävlingar och uppvisningar i sport, idrott och flygning,
  2. danstillställningar,
  3. tivolinöjen och festtåg,
  4. marknader och mässor, samt
  5. andra tillställningar som inte är att anse som allmänna sammankomster eller cirkusföreställningar.

Polismyndigheten kontrollerar efterlevnaden av ordningslagen och föreskrifter beslutade med stöd av ordningslagen.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss