Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Aktuell lägesbild för covid-19 i Södermanland, 18 november

Länsstyrelsen i Södermanlands län

Här följer en sammanfattning av hur Södermanlands län påverkas och de utmaningar vi ser i länet.

Övergripande lägesbild

Smittspridningen fortsätter att öka och Södermanland har nu i två veckor haft skärpta allmänna råd. Dessa infördes den 5 november och samma dag beslutade Länsstyrelsen om ett tak om maximalt 50 deltagare vid allmänna sammankomster. Båda besluten gäller till den 26 november, men kan komma att förlängas.

Vård och omsorg

Under förra veckan konstaterades totalt 722 personer smittade av covid-19. Det är en ökning med 107 personer, jämfört med veckan innan då 615 personer testades positivt.

Uppdatering 17 november: 36 patienter med konstaterad covid-19 vårdas inneliggande på sjukhus i Region Sörmland. Av dessa får sju patienter intensivvård.

Inlagda patienter med bekräftad covid-19 de senaste 14 dagarna är 62 stycken

Region Sörmland beslutade den 5 november att all vårdpersonal ska bära munskydd vid vårdnära kontakter.

Testning

Alla i Södermanland med symtom på covid-19 kan boka tid för avgiftsfri PCR-provtagning via 1177 Länk till annan webbplats. för att se om man har en pågående infektion. Alla som har fyllt 6 år kan göra testet. Om du är 13 år eller äldre kan du själv boka tid. För barn som är 6-12 år gamla bokas provtagning av vårdnadshavare.

Näringsliv och arbetsmarknad

Näringslivet i Södermanland har drabbats hårt av pandemin. Antalet korttidspermitterade uppgår nu till 15 855 personer, vilket motsvarar 23,5 procent av totalt antal anställda i näringslivet (ekonomifakta.se).

Antalet arbetslösa och i program med aktivitetsstöd i länet är nu 16 154 personer, vilket är en ökning med 2 445 personer jämfört med för ett år sedan.

Efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd för inrikesresor och aktiviteter

Länsstyrelserna har fått i uppdrag av regeringen att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd för inrikesresor och aktiviteter efterlevs. Syftet är att regeringen ska kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet.

Veckans rapport för Södermanland

De rapporter som kommit till Länsstyrelsen den senaste veckan visar att efterlevnaden är fortsatt generellt hög i länet. Dock kan man se en något sämre efterlevnad att hålla avstånd, speciellt på gallerior, idrottsanläggningar, besöksmål och dylikt.

Det förekommer viss trängsel på serveringsställen framför allt nattetid. Fler trängselkontroller på serveringsställen kommer göras under november.

Inom länets kollektiva busstrafik rapporteras att efterlevnaden är godtagbar. Flera åtgärder har genomförts, som informationskampanjer, stängd påstigning framtill i bussen och uppmuntran om att undvika resande i kollektivtrafik. I stadstrafiken ser man att korta resor orsaker trängsel i onödan.

Budskap till länets invånare

Läget är allvarligt och det är viktigt att följa de skärpta allmänna råden för Södermanland. Här finns råden beskrivna. Länk till annan webbplats.

Tänk också på att taket vid allmänna sammankomster är 50 deltagare. Här finns hela beslutet om publiktak.

Besök gärna krisinformation.se Länk till annan webbplats. för aktuell information om läget nationellt.

Tillsammans måste vi fortsätta att hålla i och hålla ut.

Kontakt