Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Aktuell lägesbild för covid-19 i Södermanland, 11 november

Länsstyrelsen i Södermanlands län

Här följer en sammanfattning av hur Södermanlands län påverkas och de utmaningar vi ser i länet.

Övergripande lägesbild

På grund av kraftigt ökad smittspridning infördes skärpta lokala allmänna råd i Södermanland den 5 november. Samma dag fattade Länsstyrelsen beslut om att sätta ett tak om maximalt 50 deltagare vid allmänna sammankomster. Båda besluten gäller till den 26 november, men kan komma att förlängas.

Vård och omsorg

Enligt preliminära siffror så ökar antalet smittade i länet markant. Vecka 42 var det 90 fall och vecka 43 var det 140 konstaterade fall. Vecka 44 hade antalet positiva prover stigit till 394 stycken. Den kraftiga ökningen fortsätter och under vecka 45 var antalet positiva provsvar 614.

Uppdatering 10 november: 31 patienter med konstaterad covid-19 vårdas inneliggande på sjukhus i Region Sörmland. Av dessa får åtta patienter intensivvård.

Region Sörmland beslutade den 5 november att all vårdpersonal ska bära munskydd vid vårdnära kontakter

Testning

Alla i Södermanland med symtom på covid-19 kan boka tid för avgiftsfri PCR-provtagning via 1177 Länk till annan webbplats. för att se om man har en pågående infektion. Alla som har fyllt 6 år kan göra testet. Om du är 13 år eller äldre kan du själv boka tid. För barn som är 6-12 år gamla bokas provtagning av vårdnadshavare.

Näringsliv och arbetsmarknad

Näringslivet i Södermanland har drabbats hårt av pandemin. Antalet korttidspermitterade uppgår nu till 15 802 personer (svensktnaringsliv.se 4/11). Under de senaste månaderna har dock kurvan börjat plana ut och stabilisera sig.

Antalet arbetslösa och i program med aktivitetsstöd i länet är nu 16 154 personer, vilket är en ökning med 2 445 personer jämfört med för ett år sedan.

Efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd för inrikesresor och aktiviteter

Länsstyrelserna har fått i uppdrag av regeringen att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd för inrikesresor och aktiviteter efterlevs. Syftet är att regeringen ska kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet.

Veckans rapport för Södermanland

De rapporter som kommit till Länsstyrelsen den senaste veckan visar att efterlevnaden är fortsatt generellt hög i länet. Dock kan man se en något sämre efterlevnad att hålla avstånd, speciellt på gallerior, idrottsanläggningar, besöksmål och dylikt.

Det förekommer viss trängsel på serveringsställen framför allt nattetid. Fler trängselkontroller på serveringsställen kommer göras under november.

Inom länets kollektiva busstrafik rapporteras att efterlevnaden är godtagbar. Flera åtgärder har genomförts, som informationskampanjer, stängd påstigning framtill i bussen och uppmuntran om att undvika resande i kollektivtrafik. I stadstrafiken ser man att korta resor orsaker trängsel i onödan.

 

Budskap till länets invånare

Läget är allvarligt och det är viktigt att följa de skärpta allmänna råden för Södermanland. Här finns råden beskrivna. Länk till annan webbplats.

Tänk också på att taket vid allmänna sammankomster är 50 deltagare. Här finns hela beslutet om publiktak.

Besök gärna krisinformation.se Länk till annan webbplats. för aktuell information om läget nationellt.

Tillsammans måste vi fortsätta att hålla i och hålla ut.

Kontakt

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss