Aktuella vädervarningar i Södermanlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Publiktak om 50 personer återinförs i Södermanland

Publikgränsen på max 50 personer återinförs i Södermanlands län från den 5 november. Det har Länsstyrelsen i Södermanlands län beslutat. Beslutet är fattat mot bakgrund av den ökade smittspridningen av covid-19 i länet. Restauranger som omfattas av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen är undantagna från beslutet.

Länsstyrelsen i Södermanlands län har fattat ett lokalt beslut om fortsatt förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare. Beslutet gäller dock inte en begränsning av deltagarantalet vid allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar på serveringsställen i länet, till exempel vid musikframträdande inför sittande gäster.

– Vi befinner oss i ett allvarligt läge och det är därför viktigt att vi sätter in åtgärder för att minska smittspridningen och förhindra ytterligare belastning i sjukvården. Det är också mycket viktigt att vi alla fortsätter att hjälpas åt och följa de restriktioner och allmänna råd som Folkhälsomyndigheten har beslutat om, säger landshövding Beatrice Ask.

Beslutet har tagits i samråd med länets smittskyddsläkare och gäller från den 5 november till den 26 november. Det kan därefter förlängas utifrån hur smittspridningen utvecklar sig.

I samråd med länets smittskyddsläkare har också Folkhälsomyndigheten fattat beslut om skärpta allmänna råd för länet, under samma tidsperiod. För ytterligare information om de allmänna råden hänvisas till Region Sörmland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Länsstyrelsens beslut om förbud mot vissa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar Pdf, 163.1 kB.

Frågor och svar - Beslut om publiktak på 50 personer

I dialog med smittskyddsläkaren i Region Sörmland har beslutet fattats för att minska den ökade smittspridningen i länet. Den nuvarande smittspridningen har stor påverkan på samhället. Den medför ökad sjukhusbeläggning och ökar risken för spridning på särskilda boenden för äldre.

Länsstyrelsen har möjlighet att fatta beslut om lokala föreskrifter enligt ordningslagen om färre deltagare om det är nödvändigt för att motverka smittspridning av pandemin. Det är ett bemyndigande som en länsstyrelse har sedan tidigare (Förordning 1993:1632).

Det gäller för alla arrangemang som kräver tillstånd och som är en offentlig tillställning eller allmän sammankomst. Undantaget är sådana serveringsställen i länet som omfattas av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

Serveringsställena omfattas av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Därför bedömer vi att det inte för närvarande finns anledning att införa en begränsning för dem på 50 personer, vid till exempel musikframträdanden.

Ja, det faller inom ordningslagen.

Vi som länsstyrelse kan ta beslut om lokala föreskrifter enligt ordningslagen om färre deltagare för att motverka smittspridningen av pandemin. Vi har ingen befogenhet att besluta om till exempel kollektivtrafik. Det omfattas av de lokala allmänna råd som Folkhälsomyndigheten kan besluta om i samråd med smittskyddsläkare.

Ja, det gäller hela Södermanlands län.

Från och med den 5 november fram till och med den 26 november, men det kan förlängas vid behov.

Kontakt