Höga flöden i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Aktuell lägesbild för covid-19 i Södermanland, 28 oktober

Länsstyrelsen i Södermanlands län

Här följer en sammanfattning av hur Södermanlands län påverkas och de utmaningar vi ser i länet.

Vård och omsorg

Antalet smittade i länet ökar. Enligt preliminära siffror så var det vecka 42 90 fall och vecka 43 hade det stigit till 140 konstaterade fall.

Uppdatering 27 oktober: 13 patienter med konstaterad covid-19 vårdas inneliggande på sjukhus i Region Sörmland, varav en patient från ett annat län. Av dem som vårdas på sjukhus får en intensivvård.

Inlagda patienter med bekräftad covid-19 de senaste 14 dagarna är 16 stycken.

Region Sörmland rapporterar ett dödsfall på sjukhus i covid-19, sedan i fredags.

Enligt länets smittskyddsläkare så är det inte aktuellt just nu att införa lokala restriktioner i Södermanland. Det kan dock komma att ändras om smittspridningen ökar i snabbare takt än idag.

Testning

Alla i Södermanland med symtom på covid-19 boka tid för avgiftsfri PCR-provtagning via 1177 Länk till annan webbplats. för att se om man har en pågående infektion. Du ska ha fyllt 6 år för att få göra testet. Om du är 13 år eller äldre kan du själv boka tid. För barn som är 6-12 år gamla bokas provtagning av vårdnadshavare.

Region Sörmland erbjuder också provtagning för serologiprov, även kallat antikroppstest. Du ska ha fyllt 18 år och vara folkbokförd i länet för att få göra provtagningen. Du bokar provtagningen via 1177. Länk till annan webbplats.

Efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd för inrikesresor och aktiviteter

Länsstyrelserna har fått i uppdrag av regeringen att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd för inrikesresor och aktiviteter efterlevs. Syftet är att regeringen ska kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet.

Veckans rapport för Södermanland

De rapporter som kommit till Länsstyrelsen den senaste veckan visar att efterlevnaden är fortsatt generellt hög i länet. På många platser från vilka man rapporterat har flertalet åtgärder vidtagits, exempelvis genom informationsinsatser, markeringar om avstånd, trivselvärdar och samverkan mellan berörda aktörer.

Det finns undantag där det finns varningssignaler om lägre efterlevnad i butiker, gallerior och idrottsevenemang. Här finns indikationer på brister i att hålla avstånd samt i närvaro av riskgrupper. Särskilt köbildning kan vara problematiskt.

Inom länets kollektiva busstrafik rapporteras att efterlevnaden är godtagbar, men att resandet har ökat i samband med skolstarten. Flera åtgärder har genomförts, som informationskampanjer, stängd påstigning framtill i bussen och uppmuntran om att undvika resande i kollektivtrafik. I stadstrafiken ser man att korta resor orsaker trängsel i onödan. Det har startat en kampanj som tackar alla resenärer som gör plats till de som är beroende av kollektivtrafik, alltså indirekt ber andra att avstå från icke nödvändiga resor.

Budskap till länets invånare

Läget är fortfarande allvarligt, fortsätt följa Folkhälsomyndighetens och Region Sörmlands råd och rekommendationer. Besök gärna krisinformation.se Länk till annan webbplats. för aktuell information om läget nationellt.

Tänk på detta just nu: Vi fortsätter att hålla avstånd och stannar hemma när vi är sjuka för att minska smittspridningen. Tillsammans måste vi fortsätta att hålla i och hålla ut.

Kontakt

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss