Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Statliga myndigheter bidrar med kunskap i föredrag om EU/EES-medborgare

Gatumiljö med många människor

Den 18 oktober var det EU:s anti-trafficking dag, en dag för att lyfta problematiken med människohandel i Europa. I samband med dagen publicerar Länsstyrelsen föredrag som ska bidra med kunskap och fakta om utsatta EU/EES-medborgare som vistas tillfälligt i Sverige och saknar uppehållsrätt.

Föredragen är framtagna i samarbete med flera statliga myndigheter med tanken att de ska fungera som ett stöd för de myndigheter, kommuner och organisationer som indirekt eller direkt möter utsatta EU/EES-medborgare.

På grund av covid-19 har vi inte som planerat kunnat förmedla kunskap via konferenser och möten. Föredragen har därför tagits fram för att i digital form bidra med kunskap och fakta.

I föredragen tas olika aktuella teman upp inom området, bland annat:

  • människohandel och människoexploatering
  • rätten för utsatta EU-medborgare att vistas i Sverige
  • kommunens ansvar för andra EU-länders medborgare
  • rättigheter och skyldigheter för att vistas i det offentliga rummet.

– Exploatering pågår överallt. Kunskap är avgörande för att se och upptäcka EU/ESS-medborgare i Sverige som är utsatta och på så vis kan vi göra skillnad. Även samverkan mellan myndigheter samt mellan myndigheter och det civila samhället är en viktig faktor för att kunna upptäcka, ge stöd och skydd till de utsatta. Länsstyrelsen har ett viktigt uppdrag i att ge kompetensstöd och stärka samverkan, säger Jurgita Ravaityte Kristoffersson, samordnare för den regionala samordningen i den östra landsdelen.

Ta del av föredragen på sidan Utsatta EU/EES-medborgare

Om Länsstyrelsens uppdrag att ge kunskapsstöd

Länsstyrelserna ska under 2020 ansvara för regionala kompetensutvecklingsinsatser i frågor som rör utsatta EU/EES-medborgare, riktade mot myndigheter, kommuner och de av det civila samhällets organisationer som möter målgruppen. Kompetensutvecklingsinsatserna ska utgå från regionala behov och baseras på kunskapsstöd från statliga myndigheter samt den kunskap och information som sammanställts av den nationella samordningen vid Länsstyrelsen i Stockholms län.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss