Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Aktuell lägesbild för covid-19 i Södermanland, 21 oktober

Länsstyrelsen i Södermanlands län

Här följer en sammanfattning av hur Södermanlands län påverkas och de utmaningar vi ser i länet.

Vård och omsorg

Uppdatering 21 oktober: 2 patienter med konstaterad covid-19 vårdas inneliggande på sjukhus i Region Sörmland. Ingen av dessa patienter får intensivvård.  Enligt preliminära siffror så har antalet konstaterade fall i covid-19 i Sörmland nära på fördubblats på en vecka. Från 55 konstaterade fall vecka 41, till 99 fall under den förra veckan.

Länets smittskyddsläkare tror att öppnandet av arbetsplatser efter semestern är en förklaring till ökningen och att det exempelvis är svårt att hålla avstånd i lunchrummen. Nya regionala regler för att stanna hemma när man bor med en coronasmittad är nu igång i Södermanland.

Testning

Alla i Södermanland med symtom på covid-19 boka tid för avgiftsfri PCR-provtagning via 1177 Länk till annan webbplats. för att se om man har en pågående infektion. Du ska ha fyllt 6 år för att få göra testet. Om du är 13 år eller äldre kan du själv boka tid. För barn som är 6-12 år gamla bokas provtagning av vårdnadshavare.

Region Sörmland erbjuder nu också provtagning för serologiprov, även kallat antikroppstest. Du ska ha fyllt 18 år och vara folkbokförd i länet för att få göra provtagningen. Du bokar provtagningen via 1177. Länk till annan webbplats.

Efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd för inrikesresor och aktiviteter

Länsstyrelserna har fått i uppdrag av regeringen att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd för inrikesresor och aktiviteter efterlevs. Syftet är att regeringen ska kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet.

Veckans rapport för Södermanland

Av de rapporter som inkommit till Länsstyrelsen för vecka 41 tyder de flesta på god efterlevnad i länet. På många platser från vilka man rapporterat har flertalet åtgärder vidtagits, exempelvis genom informationsinsatser, markeringar om avstånd, trivselvärdar och samverkan mellan berörda aktörer.

Det finns undantag där det fortsatt och särskilt finns varningssignaler om lägre efterlevnad i butiker, gallerior och idrottsevenemang. Här finns indikationer på brister i att hålla avstånd samt i närvaro av riskgrupper. Särskilt köbildning kan vara ett problematiskt.

Inom länets kollektiva busstrafik rapporteras att efterlevnaden är godtagbar, men att resandet har ökat i samband med skolstarten. Flera åtgärder har genomförts så långt det är möjligt, exempelvis informationskampanjer, stängd påstigning framtill i bussen och uppmuntran om att undvika resande i kollektivtrafik. I stadstrafiken ser man att korta resor orsaker trängsel i onödan. Det har startat en kampanj som tackar alla resenärer som gör plats till de som är beroende av kollektivtrafik, alltså indirekt ber andra att avstå från icke nödvändiga resor.

Budskap till länets invånare

Läget är fortfarande allvarligt, fortsätt följa Folkhälsomyndighetens och Region Sörmlands råd och rekommendationer. Besök gärna krisinformation.se Länk till annan webbplats. för aktuell information om läget nationellt.

Tänk på detta just nu: Vi fortsätter att hålla avstånd och stannar hemma när vi är sjuka för att minska smittspridningen. Tillsammans måste vi fortsätta att hålla i och hålla ut.

Kontakt