Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Aktuell lägesbild för covid-19 i Södermanland, 14 oktober

Länsstyrelsen i Södermanlands län

Här följer en sammanfattning av hur Södermanlands län påverkas och de utmaningar vi ser i länet.

Vård och omsorg

Uppdatering 14 oktober: 4 patienter med konstaterad covid-19 vårdas inneliggande på sjukhus i Region Sörmland. Ingen av dessa patienter får intensivvård. Totalt har cirka 785 personer med konstaterad covid-19 vårdats på sjukhus i Sörmland. 613 personer har skrivits ut till hemmet. Inlagda patienter med bekräftad covid-19 de senaste 14 dagarna: 3.

Trenden är en ökad smittspridning i länet, men inte i utsatta grupper. Under vecka 40 var det 38 insjuknande och för vecka 41 var det 51 insjuknande i länet. Sju av nio kommuner rapporterar ingen påverkan, övriga måttlig påverkan. Region Sörmland, Polisregion Öst och Försvarsmakten rapporterar ingen påverkan. Två kommuner har upphävt besöksförbudet på LLS-gruppboende (LSS Lagen om särskilt boende) samt gruppboende.

Testning

Alla i Södermanland med symtom på covid-19 boka tid för avgiftsfri PCR-provtagning via 1177 Länk till annan webbplats. för att se om man har en pågående infektion. Du ska ha fyllt 6 år för att få göra testet. Om du är 13 år eller äldre kan du själv boka tid. För barn som är 6-12 år gamla bokas provtagning av vårdnadshavare.

Region Sörmland erbjuder nu också provtagning för serologiprov, även kallat antikroppstest. Du ska ha fyllt 18 år och vara folkbokförd i länet för att få göra provtagningen. Du bokar provtagningen via 1177. Länk till annan webbplats.

Näringsliv och arbetsmarknad

Antalet korttidspermitterade i Södermanland uppgår till 15 754, (ekonomifakta.se). Under de senaste månaderna har dock kurvan planat ut och stabiliserat sig.

Arbetslösheten i Södermanland är nu 11,6 procent, vilket är en ökning med 1,8 procentenheter jämfört med för ett år sen (Arbetsförmedlingens statistik för september).

Efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd för inrikesresor och aktiviteter

Länsstyrelserna har fått i uppdrag av regeringen att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd för inrikesresor och aktiviteter efterlevs. Syftet är att regeringen ska kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet.

Veckans rapport för Södermanland

Av de rapporter som inkommit till Länsstyrelsen för vecka 41 tyder de flesta på god efterlevnad i länet. På många platser från vilka man rapporterat har flertalet åtgärder vidtagits, exempelvis genom informationsinsatser, markeringar om avstånd, trivselvärdar och samverkan mellan berörda aktörer.

Det finns undantag där det fortsatt och särskilt finns varningssignaler om lägre efterlevnad i butiker, gallerior och idrottsevenemang. Här finns indikationer på brister i att hålla avstånd samt i närvaro av riskgrupper. Särskilt köbildning kan vara ett problematiskt.

Inom länets kollektiva busstrafik rapporteras att efterlevnaden är godtagbar, men att resandet har ökat i samband med skolstarten. Flera åtgärder har genomförts så långt det är möjligt, exempelvis informationskampanjer, stängd påstigning framtill i bussen och uppmuntran om att undvika resande i kollektivtrafik. I stadstrafiken ser man att korta resor orsaker trängsel i onödan. Det har startat en kampanj som tackar alla resenärer som gör plats till de som är beroende av kollektivtrafik, alltså indirekt ber andra att avstå från icke nödvändiga resor.

Budskap till länets invånare

Läget är fortfarande allvarligt, fortsätt följa Folkhälsomyndighetens och Region Sörmlands råd och rekommendationer. Besök gärna krisinformation.se Länk till annan webbplats. för aktuell information om läget nationellt.

Tänk på detta just nu: Vi fortsätter att hålla avstånd och stannar hemma när vi är sjuka för att minska smittspridningen. Tillsammans måste vi fortsätta att hålla i och hålla ut.

Kontakt