Plötslig ishalka i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen har fattat beslut om skyddsjakt efter varg

Länsstyrelsen i Södermanlands län

Med anledning av de fem angrepp av varg som har skett under sommaren och hösten 2020 har länsstyrelsen 9 oktober fattat beslut att skyddsjakt efter en (1) varg får genomföras i Södermanlands län.

Vid avvägning mellan de motstående intressena i ärendet av att förhindra allvarlig skada och att skydda vargstammen, bedömer länsstyrelsen att situationen föranleder ett behov av möjligheten att förebygga skador genom tillstånd till skyddsjakt. Länsstyrelsen bedömer vidare att samtliga förutsättningar för beslut om skyddsjakt är uppfyllda under förutsättning att föreskrivna villkor i beslutet följs.

Kontakt