Aktuella vädervarningar i Södermanlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen informerar om läget avseende covid-19 i Södermanlands län, 7 oktober

Länsstyrelsen i Södermanlands län

Här följer en sammanfattning av hur Södermanlands län påverkas och de utmaningar vi ser i länet.

Så påverkas Södermanland just nu

Vård och omsorg

Uppdatering 30 september: tre patienter med konstaterad covid-19 vårdas på sjukhus i regionen. Ingen av dessa patienter får intensivvård. Totalt har cirka 785 personer med konstaterad covid-19 vårdats på sjukhus i Sörmland. 611 personer har skrivits ut till hemmet.

Trenden är en ökad smittspridning i länet, men inte i utsatta grupper. Under vecka 39 var det 39 insjuknande och för vecka 40 var det 38 insjuknande i länet. Sju av nio kommuner rapporterar ingen påverkan, övriga måttlig påverkan. Region Sörmland, Polisregion Öst och Försvarsmakten rapporterar ingen påverkan. Två kommuner har upphävt besöksförbudet på LLS-gruppboende (LSS Lagen om särskilt boende) samt gruppboende.

Testning

Sedan en tid tillbaka kan alla i Södermanland med symtom på covid-19 boka tid för avgiftsfri PCR-provtagning via 1177 Länk till annan webbplats. för att se om man har en pågående infektion. Du ska ha fyllt 16 år för att få göra testet.

Nu finns även möjligheten att testa barn över 6 år. Under vecka 38 gjorde regionen 3 066 PCR-prover varar 0,55% var positiva.

Region Sörmland erbjuder nu också provtagning för serologiprov, även kallat antikroppstest. Du ska ha fyllt 18 år och vara folkbokförd i länet för att få göra provtagningen. Du bokar provtagningen via 1177. Länk till annan webbplats.

För närvarande är det stor fördröjning på svar vid provtagning på grund av begränsad analyskapacitet av det anlitade laboratoriet. Sörmland provtar minst i landet för corona för tillfället.

Näringsliv och arbetsmarknad

Antalet korttidspermitterade i Södermanland uppgår till 15721, (svensktnaringsliv.se 13/8). Under de senaste månaderna har dock kurvan planat ut och stabiliserat sig.

Antalet inskrivna arbetslösa i länet är 1655, vilket är en ökning med 22 procent jämfört med samma period förra året.

11,7 procent arbetslösa i Södermanland (i jämförelse med rikssnittet på 9,2 procent). Den högsta siffran i Södermanland på 10 år. Högst arbetslöshet i Eskilstuna kommun på 15,0 procent följt av Flens kommun på 14,0 procent.

Efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd för inrikesresor och aktiviteter i Södermanland

Länsstyrelserna har fått i uppdrag av regeringen att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd för inrikesresor och aktiviteter efterlevs. Syftet med uppdraget är att regeringen löpande ska få regionala uppdateringar av efterlevnaden för att kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet.

Om det i rapporteringarna visar sig att rekommendationerna inte efterlevs, kan Länsstyrelsen i dialog med regioner, kommuner och smittskyddsläkare lyfta behov av att vidta åtgärder till regeringen.

I Södermanland beskriver vi efterlevnaden i länet veckovis via detta utskick. På vår webbplats kan du även följa hur läget ser ut nationellt Länk till annan webbplats..

Veckans rapport

Av de rapporter som inkommit till Länsstyrelsen för vecka 41 tyder de flesta på god efterlevnad i länet. På många platser från vilka man rapporterat har flertalet åtgärder vidtagits, exempelvis genom informationsinsatser, markeringar om avstånd, trivselvärdar och samverkan mellan berörda aktörer.

Det finns undantag där det fortsatt och särskilt finns varningssignaler om lägre efterlevnad i butiker, gallerior och idrottsevenemang. Här finns indikationer på brister i att hålla avstånd samt i närvaro av riskgrupper. Särskilt köbildning kan vara ett problematiskt.

Inom länets kollektiva busstrafik rapporteras att efterlevnaden är godtagbar, men att resandet har ökat i samband med skolstarten. Flera åtgärder har genomförts så långt det är möjligt, exempelvis informationskampanjer, stängd påstigning framtill i bussen och uppmuntran om att undvika resande i kollektivtrafik.

Budskap till länets invånare

Läget är fortfarande allvarligt, fortsätt följa Folkhälsomyndighetens och Region Sörmlands råd och rekommendationer. Besök gärna krisinformation.se Länk till annan webbplats. för aktuell information om läget nationellt.

Tänk på detta just nu: I Sörmland ”hemestrar” vi på ett tryggt och säkert sätt både som sörmlänning och turist. Det betyder att vi alla fortsätter att hålla avstånd och stannar hemma när vi är sjuka för att minska smittspridningen. Tillsammans måste vi fortsätta att hålla i och hålla ut.

Kontakt