Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen får nyckelroll i nytt statligt stöd

Regeringen har nu remitterat förslaget om stöd för enskilda näringsidkare som har fått ett större omsättningstapp till följd av coronapandemin. Enligt förslaget ska stödet handläggas av länsstyrelserna och samordnas av Länsstyrelsen Östergötland.

Vissa företagare har inte kunnat dra nytta av de åtgärder som hittills har presenterats under den pågående pandemin, såsom stöd vid korttidspermittering och omställningsstöd. Regeringen föreslår därför ett stöd på 3,5 miljarder kronor under 2020 till enskilda näringsidkare som har drabbats hårt ekonomiskt av pandemin. I budgetpropositionen för 2021 föreslås att ytterligare 1,5 miljarder kronor avsätts under nästa år. Förslaget föreslås träda i kraft så snart som möjligt.

Regelverk håller på och tas fram

Regeringen arbetar just nu med att ta fram ett regelverk för det nya stödet som benämns som omsättningsbaserat stöd till enskilda näringsidkare. Enligt förslaget, som gick ut på remiss under torsdagen, kommer Länsstyrelsen Östergötland ha ett samordningsansvar och administrera insatsen tillsammans med länsstyrelserna i Stockholm, Skåne, Västra Götaland, Dalarna, Västernorrland och Norrbotten. Initialt kommer länsstyrelserna fokusera på att bygga upp en organisation som kan ansvara för frågor om stöd, handläggning, beslut om stöd samt uppföljning av stöd som betalats ut.

– Länsstyrelsens anseende och förtroende som samordnande regional myndighet har stärkts under coronapandemin. I och med det här uppdraget kan vi utveckla vårt arbete med att främja och stimulera näringslivet för att skapa en ekonomiskt hållbar utveckling och öka sysselsättningen, säger Ann Holmlid, länsråd på Länsstyrelsen Östergötland.

Ett stort antal ärenden förväntas

Handläggning av stödet kommer att vara högt prioriterat och länsstyrelserna förväntas få ett stort antal ärenden, vilket kan påverka handläggningstiderna för andra ärenden. För att utföra uppdraget på bästa sätt planerar Länsstyrelsen Östergötland att visstidsanställa ett antal nya handläggare fram till sommaren 2021.

– Vi är många som är angelägna om att berörda näringsidkare ska få sin ekonomiska ersättning så fort som möjligt och att vi ska vara effektiva i vår handläggning. Men det är också viktigt att besluten blir rättssäkra och att vi har respekt för att det tar tid att bygga upp en organisation för detta, säger Ann Holmlid.

Länsstyrelserna handlägger redan i dag det lokalhyresstöd som har kunnat sökas av hyresvärdar i utsatta branscher som hotell och restauranger, bilverkstäder, och vissa företag inom handel. Boverket ska ansvara för framtagande av systemstöd kopplat till det nya stödet.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss