Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Hur är (miljö)läget?

Södermanlands sjöar och kustvatten är starkt påverkade av övergödning vilket är den främsta vattenrelaterade miljöutmaningen vi har i länet. Ängs- och hagmarkerna hotas av igenväxning. Dessa är våra artrikaste områden och en förlust av flora påverkar också andra arter negativt, exempelvis pollinatörer. Även invasiva främmande arter är ett växande problem där sjögull är ett exempel som sprider sig i länet. Det visar Länsstyrelsens rapport ”Hur är (miljö)läget 2020?”. Rapporten visar de stora utmaningar vi står inför men också vilket arbete som görs för att aktivt förbättra miljön i länet.

- Aven om det finns stora utmaningar så är det också viktigt att visa att det finns hopp. Därför har vi fokuserat på hur vi alla kan bidra till en bättre miljö. I de fall där medborgarforskning är möjligt, vill vi gärna uppmuntra så många som möjligt att göra sitt för en bättre miljö i länet, säger Hilde Nystad, miljöövervakningssamordnare på Länsstyrelsen i Södermanlands län.

Så kallad medborgarforskning, där allmänheten hjälper till att samla in data, är något som är viktigt inom fler områden av miljöövervakning. Man kan hjälpa till genom att bli fenologiväktare, där man till exempel rapporterar när björken slår ut sina blad varje vår. Är man duktig på fåglar så kan man vara med och räkna häckande fåglar, eller så kan man vara med att bevaka hotade kärlväxter.

Resultaten från miljöövervakningen är grundläggande för att årligen kunna följa upp miljömålen. Målen ”Bara naturlig försurning” och ”Frisk luft” är de enda som vi är nära att nå på regional nivå till målåret 2020. Resterande miljömål kommer vi inte att nå på regional nivå och för målen ”Ett rikt odlingslandskap” och ”Ett rikt växt- och djurliv” ser vi dessutom att utvecklingen går åt fel håll.

- Men arbetet för en bättre miljö är inte över bara för att vi har kommit fram till målåret. Det återstår mycket arbete och miljömålen är viktiga för att nå den ekologiska dimensionen i Agenda 2030, det nya siktet för att nå miljömålen har därför satts till år 2030, säger Hanna Grimstedt, miljömålssamordnare på Länsstyrelsen i Södermanlands län.

Rapporten visar vidare att sörmlänningarna behöver bli bättre på att åka kollektivt, cykla eller gå. Vi ligger under genomsnittet för landet när det kommer till hållbara persontransportmedel, och hela 81 procent av persontransporterna sker med bil. Minskad biltrafik är en viktig komponent för att nå länets regionala koldioxidbudget. Budgeten visar att koldioxidutsläppen inom länet måste minska med 16 procent årligen för att länet ska bli klimatneutralt till 2045.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss