Höga flöden i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen informerar om läget avseende covid-19 i Södermanlands län, 27 augusti

Logga

 

Här följer en sammanfattning av hur Södermanlands län påverkas och de utmaningar vi ser i länet.

Så påverkas Södermanland just nu

Vård och omsorg

Uppdatering 27 augusti: två patienter med konstaterad covid-19 vårdas på sjukhus i regionen. Ingen av dessa patienter får intensivvård. Totalt har cirka 783 personer med konstaterad covid-19 vårdats på sjukhus i Sörmland. 610 personer har skrivits ut till hemmet.

Trenden är nedåtgående vad gäller antal döda och IVA-patienter i snitt i länet. Sex av nio kommuner rapporterar ingen påverkan, övriga måttlig påverkan. Region Sörmland, Polisregion Öst och Försvarsmakten rapporterar ingen påverkan.

Testning

Sedan en tid tillbaka kan alla i Södermanland med symtom på covid-19 boka tid för avgiftsfri PCR-provtagning via 1177 Länk till annan webbplats. för att se om man har en pågående infektion. Du ska ha fyllt 18 år för att få göra testet.

Region Sörmland erbjuder nu också provtagning för serologiprov, även kallat antikroppstest. Du ska ha fyllt 18 år och vara folkbokförd i länet för att få göra provtagningen. Du bokar provtagningen via 1177. Länk till annan webbplats.

Näringsliv och arbetsmarknad

Oxelösunds kommun genomför informationsinsatser om covid-19 på flera språk, detta i samband med SSAB:s planerade driftstopp då cirka 200 personer kommer till Sverige för att genomföra underhåll. Kommunen planerar även ytterligare åtgärder för att inte drabbas av ökad smittspridning kopplat till driftstoppet, detta genom exempelvis uppsökande information kring covid-19.

Efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd för inrikesresor och sommaraktiviteter i Södermanland

Länsstyrelserna har fått i uppdrag av regeringen att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd för inrikesresor och sommaraktiviteter efterlevs. Syftet med uppdraget är att regeringen löpande ska få regionala uppdateringar av efterlevnaden för att kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet.

Om det i rapporteringarna visar sig att rekommendationerna inte efterlevs, kan Länsstyrelsen i dialog med regioner, kommuner och smittskyddsläkare lyfta behov av att vidta åtgärder till regeringen.

I Södermanland beskriver vi efterlevnaden i länet veckovis via detta utskick. På vår webbplats kan du även följa hur läget ser ut nationellt.

Veckans rapport

Av de rapporter som inkommit till Länsstyrelsen för vecka 35 tyder de flesta på god efterlevnad i sommaraktiviteterna i länet. På många platser från vilka man rapporterat har flertalet åtgärder vidtagits, exempelvis genom informationsinsatser, markeringar om avstånd, trivselvärdar och samverkan mellan berörda aktörer.

Det finns undantag där det fortsatt och särskilt finns varningssignaler om lägre efterlevnad på badplatser respektive i butiker och gallerior. Här finns indikationer på brister i att hålla avstånd samt i närvaro av riskgrupper. Särskilt köbildning kan vara problematiskt vid soligt väder, då många människor är i rörelse utomhus.

Inom länets kollektiva busstrafik rapporteras att efterlevnaden är godtagbar, men att resandet är fortsatt högt. Flera åtgärder har genomförts så långt det är möjligt, exempelvis informationskampanjer, stängd påstigning framtill i bussen och uppmuntran om att undvika resande i kollektivtrafik. Sommartrafiken är oregelbunden och det är svårare att hantera trängsel proaktivt jämfört med vår/höst. Extra kapacitet har köpts in i samband med skolstart och kommer användas för att minska trängsel där den identifieras.

Vid naturum Stendörren rapporteras generellt god efterlevnad. Flera anpassningar har gjorts i verksamheten, som minskat antal tillåtna besökare åt gången, anpassade rundvandringar, mer frekvent städning, tillgång till handsprit, reception utomhus och extra information. Besökare tycks uppskatta och följa åtgärderna så gott det går.

Budskap till länets invånare

Läget är fortfarande allvarligt, fortsätt följa Folkhälsomyndighetens och Region Sörmlands råd och rekommendationer. Besök gärna krisinformation.se Länk till annan webbplats. för aktuell information om läget nationellt.

Tänk på detta just nu: I Sörmland fortsätter vi alla att hålla avstånd och stannar hemma när vi är sjuka för att minska smittspridningen. Tillsammans måste vi fortsätta att hålla i och hålla ut.

Kontakt

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss