Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Sveriges talman besöker Södermanland för att fira demokratin 100 år

residenset

Landshövding Beatrice Ask och talman Andreas Norlén bjuder in till dialog fredagen den 28 augusti i samband med firandet av demokratins 100-årsjubileum.

Hela samhället har fått ställa om sitt arbete på grund av pandemin. Beslutsfattandet har fått anpassas utifrån rekommendationer och riktlinjer samtidigt som uppgifter varit många och delvis nya. När talmannen nu besöker länet med anledning av demokratins 100-årsjubileum inbjuder vi till ett samtal om demokratin, gjorda erfarenheter och tankar framåt.

Med anledning av den rådande pandemin kommer dialogen i huvudsak att ske genom digitala möten. Media är välkomna att delta på plats under hela eller delar av programmet. Det finns också möjlighet att följa de möten som är digitala på Skype. Dagen avslutas på Sörmlands museum där det finns avsatt tid för fotografering och intervjuer.

Anmäl deltagande till karin.eriksson@lansstyrelsen.se, tel 010-223 42 05, senast den 26 augusti.

Program för talmannens besök den 28 augusti

8.30 – 9.30 Så ställer vi om verksamheten under en pandemi och utmaningar för demokratin – nu och framåt
Landshövdingen, talmannen och medarbetare på Länsstyrelsen.
Plats: Residenset, Stora torget 13, Nyköping alt. Skype (länk fås efter anmälan)

10.00 – 11.15 Digitalt besök på Nyköpings gymnasium
Landshövdingen, talmannen, medarbetare på gymnasiet samt elever.
Plats: Residenset, Stora torget 13, Nyköping alt. Skype (länk fås efter anmälan)

12.45 – 13.45 Samtal om demokrati, pandemi och framtid
Landshövdingen, talmannen, museichefen, chefsjurist Eva Nilsson samt medarbetare och elever vid Mälardalens högskola
Plats: Residenset, Stora torget 13, Nyköping alt. Skype (länk fås efter anmälan)

14.00 – 15.00 Hur har det politiska beslutsfattandet organiserats och påverkats av pandemin?
Landshövdingen, talmannen, museichefen samt kommun-och regionledning
Plats: Residenset, Stora torget 13, Nyköping alt. Skype (länk fås efter anmälan)

15.15 Fotografering vid Sörmlands museum och tid för media
https://firademokratin.riksdagen.se/kalendarium/sormlands-museum/ Länk till annan webbplats.
Plats: Sörmlands museum, Tolagsgatan 8, Nyköping

Kontakt