Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Så såg efterlevnaden av rekommendationer, riktlinjer och råd för inrikesresor och sommaraktiviteter ut i Sverige vecka 28

Flera kommuner i landet har identifierat stora brister i efterlevnaden, speciellt under kvällstid och i samband med alkoholförtäring. Det rapporteras också om en trötthet att hålla avstånd och att följa rekommendationer.

I denna information finns en sammanfattning av den sammanställda lägesbilden av hur rekommendationer, riktlinjer och råd gällande inrikesresor följs. Sammanställningen grundar sig på lägesbilder från 19 av Sveriges 21 Länsstyrelser.

Allvarliga brister i efterlevnaden

Ett stort antal kommuner har identifierat allvarliga brister i efterlevnaden vid serveringsställen, framförallt under kvällstid och i samband med alkoholförtäring. Detta gäller även vid badplatser/stränder, restauranger och matbutiker. Borgholm och Mörbylånga på Öland rapporterar om en besvärlig situation av efterlevnaden.

En trötthet i att följa rekommendationer

Flera län rapporterar om en trötthet i alla åldersgrupper att hålla avstånd och följa rekommendationer. Personer i åldern 70+ vistas i allt för stor omfattning vid platser där människor samlas och unga följer inte rekommendationerna i samma utsträckning som andra åldersgrupper.

Periodvis trängsel i kollektivtrafiken

Det är generellt sett en god efterlevnad av Folkhälsomyndighetens riktlinjer i kollektivtrafiken. De problem som rapporteras är periodvis trängsel på bussar och tåg, exempelvis vid rusningstid och till badplatser och stränder vid soligt väder. Resenärer tycks heller inte ha anpassat sina restider utanför rusningstider.

Vidtagna åtgärder och behov

Flera åtgärder är vidtagna. Bland annat finns skyltar uppsatta på allmänna platser och på vissa platser har personal anställts för att påminna allmänheten att hålla avstånd. Tydligare information kring riktlinjer från centrala myndigheter samt ytterligare reglering för att hantera trängsel vid till exempel badplatser efterfrågas från kommuner.

Här kan du läsa sammanfattningen för vecka 28

Lägesbilden är sammanställd och granskad av Länsstyrelsernas samordningskansli och inrapporterad till Regeringskansliet. Nästa sammanfattning av lägesbilden kommer läggas ut nästa vecka.

Om Länsstyrelsernas uppdrag

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd gällande inrikesresor och sommaraktiviteter efterlevs och vidta åtgärder vid behov. Enligt regeringsuppdraget är syftet att regeringen löpande ska få nationella lägesbilder från länsstyrelserna för att kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet.

I genomförandet av uppdraget ska länsstyrelserna samverka med Folkhälsomyndigheten, regionerna, företrädare för kommunerna samt andra berörda aktörer inom sina respektive geografiska områden. Om det i lägesbilderna framkommer att rekommendationerna inte efterlevs kan länsstyrelserna i samverkan och dialog med region, kommuner och smittskyddsläkare lyfta upp till regeringen om behov finns att vidta åtgärder.

Kontaktpersoner

För övergripande frågor om uppdraget:

Ola Melin
Länsöverdirektör i Skåne
Telefon: 010- 224 12 02
E-post till Ola Melin

För övriga frågor:

Fredrik Kristell
Krisledningschef Länsstyrelsen Skåne
Telefon: 010- 224 123 2
E-post till Fredrik Kristell

Kontakt