Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen informerar om läget avseende covid-19 i Södermanlands län, 14 juli

Logga

 

Här följer en sammanfattning av hur Södermanlands län påverkas och de utmaningar vi ser i länet.

Så påverkas Södermanland just nu

Vård och omsorg

I Södermanland är hälso- och sjukvården fortsatt påverkad. Antalet personer inneliggande på IVA-avdelningar har under en tid varit på en låg nivå. Flera kommuner anger att läget är betydligt bättre, men att det inte är något normalläge. Det finns risk för ett ökat ansträngt läge för sjukvården under sommaren på grund av ökat resande i landet i kombination med semestertider för personalen. Folkhälsomyndigheten varnar för att vi i landet kan få lokala utbrott med större smittspridning framöver.

Testning

Sedan en tid tillbaka kan alla i Södermanland med symtom på covid-19 boka tid för avgiftsfri PCR-provtagning via 1177 Länk till annan webbplats. för att se om man har en pågående infektion. Du ska ha fyllt 18 år för att få göra testet.

Region Sörmland erbjuder nu också provtagning för serologiprov, även kallat antikroppstest. Du ska ha fyllt 18 år och vara folkbokförd i länet för att få göra provtagningen. Du bokar provtagningen via 1177. Länk till annan webbplats.

Näringsliv och arbetsmarknad

Antalet korttidspermitterade i länet ökar fortfarande, men har dock planat ut en hel del. Motsvarande kan man säga angående antalet konkurser, även om den kurvan inte planat ut lika mycket. Antalet varslade om uppsägning har också planat ut.

En liten återhämtning inom besöksnäringen går att utläsa i statistiken över gästnätter i länet för maj månad jämfört med månaden innan.

Efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd för inrikesresor och sommaraktiviteter i Södermanland

Länsstyrelserna har fått i uppdrag av regeringen att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd för inrikesresor och sommaraktiviteter efterlevs. Syftet med uppdraget är att regeringen löpande ska få regionala uppdateringar av efterlevnaden för att kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet.

Om det i rapporteringarna visar sig att rekommendationerna inte efterlevs, kan Länsstyrelsen i dialog med regioner, kommuner och smittskyddsläkare lyfta behov av att vidta åtgärder till regeringen.

I Södermanland kommer vi att beskriva hur efterlevnaden i länet ser ut i detta utskick, som görs varje vecka från och med vecka 29. På vår webbplats kan du även följa hur läget ser ut nationellt.

Veckans rapport

Rapporterande kommuner har angett att allmänheten verkar följa de råd och rekommendationer som finns på publika platser. På allmänna platser utomhus, som exempelvis badplatser, har det dock på vissa ställen uppstått trängsel. Ökad information på flera sätt är något kommunerna arbetar med för att motverka trängsel.

Budskap till länets invånare

Läget är fortfarande allvarligt, fortsätt följa Folkhälsomyndighetens och Region Sörmlands råd och rekommendationer!

Tänk på detta just nu: I Sörmland ”hemestrar” vi på ett tryggt och säkert sätt både som sörmlänning och turist. Det betyder att vi alla fortsätter att hålla avstånd och stannar hemma när vi är sjuka för att minska smittspridningen. Tillsammans måste vi fortsätta att hålla i och hålla ut.

Kontakt