• Eldningsförbud i Södermanlands län

    Samtliga kommuner i Södermanlands län har beslutat om eldningsförbud och omfattar således kommunerna Nyköping, Trosa, Oxelösund, Gnesta, Flen, Eskilstuna, Vingåker, Strängnäs och Katrineholm.

Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen ska ta fram plan för eventuella nya utbrott av covid-19

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att ta fram en plan för insatser som kan bli aktuella om det uppstår nya utbrott av covid-19 i höst. Uppdraget ska vara klart och redovisat för regeringen senast den 1 september. Länsstyrelsen i Hallands län samordnar uppdraget.

Antalet personer som blir allvarligt sjuka i covid-19 har minskat den senaste tiden men enligt Folkhälsomyndigheten finns det en risk för att nya lokala och regionala utbrott blossar upp i Sverige. Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och länsstyrelserna får därför i uppdrag av regeringen att ta fram en plan inför eventuella nya utbrott av covid-19.

Länsstyrelsen ska ta fram en plan för insatser

Uppdraget innefattar att ta fram en plan för insatser som kan bli aktuella för landets länsstyrelser i olika skeden av eventuella nya utbrott av covid-19. Länsstyrelsen ska bedöma vilka insatser som kan behövas inom länsstyrelsernas ansvarsområde samt ta fram en plan för hur dessa insatser skulle kunna genomföras.

- Det är ett viktigt uppdrag och vi påbörjar arbetet direkt. I veckan ska vi konkretisera de nya uppdragen tillsammans med de andra myndigheterna. Därefter blir det ett möte mellan alla länsstyrelser för att gå igenom förutsättningarna och hur arbetet ska bedrivas framöver, säger Lovisa Ljungberg, tillförordnat länsråd på Länsstyrelsen i Hallands län.

Folkhälsomyndighetens scenarier blir utgångspunkt

Folkhälsomyndigheten får i uppdrag att ta fram olika scenarier, både nationella och regionala, för hur smittspridningen kan komma att utvecklas i Sverige under det närmaste året, med fokus på hösten 2020. Folkhälsomyndigheten ska senast den 20 juli 2020 informera länsstyrelserna och de andra myndigheterna om scenarierna som de tagit fram.

- Scenarierna blir en viktig utgångpunkt för oss i arbetet med att ta fram planerna. Målet med uppdraget är att vi, på regional och lokal nivå, ska ha en så god krisberedskap som möjligt för att minimera effekterna av eventuella nya utbrott, säger Lovisa Ljungberg.

- För att hantera eventuella nya utbrott av covid-19 är det viktigt att ha med oss Länsstyrelsernas regionala perspektiv. De är regeringens förlängda arm i kriser i landet och har också kunskap om de specifika utmaningar och förutsättningar som råder i respektive län, säger civilminister Lena Micko i ett pressmeddelande om Länsstyrelsernas nya uppdrag.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping